👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik tillsammans med Räkna-Reza

Skapad 2021-04-21 13:09 i Örtagård Dibber Sverige AB
Förskola
Vi har sett ett intresse för bygg & konstruktion, sortering, former och räkning. Det vill vi utmana barnen vidare med olika matematiska förmågor och för olika bygg tekniker.

Innehåll

Vi har sett ett stort intresse för matematik och för bygg & konstruktion. Barnen har varit nyfikna på matematiska former och figurer. Det vill vi utmana och inspirera barnen vidare med olika matematiska förmågor och för olika bygg tekniker. 

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor 

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

  - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar


  -Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

  -Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,
 • Varför? (Syfte med undervisningen).
  Att väcka nyfikenhet för bygg och för matematiska begrepp. Att möta och fånga upp barnens intresse för matematik och bygg. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  Med hjälp av vår lärvän Räkne-Reza - mäta, skissa, bygga, räkna sortera material. Vi kommer även att koppla till ” Barns tankar om konst”. 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?  
  I grupp och enskilt. Dokumentera och reflektera med hjälp av bilder, lärplatt.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? 
  För alla barn.

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Av alla pedagoger på avdelning.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)
  Väcka inspiration, nyfikenhet och intresse. Barnen får lära sig känna igen olika geometriska figurer och även siffror. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18