👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ön - berättande text

Skapad 2021-04-22 10:10 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Svenska
Du ska få skriva en berättande text där någon blir strandsatt på en ö. Du kommer skriva med stöd av olika punkter som för berättelsen framåt och utvecklar ditt skrivande.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med...

Eleven ska få utveckla sin skriftspråk och tilltro till sin språkförmåga. Eleven kommer få öva att uttrycka sig via en berättande text. 

 

Vad ska du få möjlighet att utveckla... 

Eleven ska få utveckla sin förmåga att:

 • skriva med digitala verktyg
 • skriva en berättande text med inledning, händelseförlopp och avslutning
 • använda stor bokstav och punkt, frågetecken, utropstecken på rätt sätt
 • stava vanligt förekommande ord rätt
 • skriva miljö- och personbeskrivningar
 • skriva dialog (vid behov)
 • redigera och bearbeta din text genom att i efterhand läsa igenom och göra förtydningar
 • kamratbedömning
 • skriva gestaltande

 

Hur ska vi arbeta, undervisning...

Skrivprojektet pågår mot skolavslutningen. Exakt antal lektionspass är inte fastställt utan påverkas av elevgruppen.

Genomgång av hela projektet. Strukturera hela berättelsen, början - mitten - slutet. Skapa en egen huvudperson, yttre- och inre personbeskrivning. Tillsammans öva på hur man kan använda alla sina sinnen när man ska beskriva. Skapa ett gemensamt stödmaterial. Vad är gestaltning och varför ska vi lära oss det? Många små övningar, både enskilda och gemensamma.

Vi håller ihop klassens skrivande av de 4 kapitlen. Vid ett satt datum ska ett visst kapitel vara klart för genomgång av nästkommande.

Stödmaterial finns tillgängligt både hos enskild elev och åskådliggjord på vägg. Allt presenteras via bildspel och diskuteras med eleverna. Kontinuerligt lyfts goda exempel, formuleringar, tankar etc. Utmana eleverna i deras skrivprocess. En process och uppgiftsorienterad återkoppling ges kontinuerligt. 

 

Hur ska du bedömas...

Fokus på att våga utmana och utveckla sin skrivförmåga. Att börja med gestaltande beskrivningar och ta sitt skriftspråk ytterligare steg framåt. Processen är i fokus. Bedömning sker kontinuerligt utifrån kunskapskraven åk 3 i svenska. 

 

Analys av genomfört arbete... (skrivs under/efter arbetsområdet)

210519

Målen synliggjordes på ett bra sätt. Även olika kvalitéer på exempelvis miljöbeskrivningar synliggjordes så att eleverna lättare vet hur de ska utveckla sin skrivförmåga.

Undervisningen har lett elever i rätt riktning. Innehållet i deras berättelser visar att de har tagit till sig undervisningen på ett bra sätt. 

Bra att dela upp kapitlen, tydligt fokus/mål med varje kapitel. Inte släppa iväg eleverna när de skriver. Fokus på att förbättra/förtydliga sina texter kontinuerligt, inte bara på slutet. 

Fördel att skriva via Teams så att eleverna kan fortsätta arbeta hemma för att sedan färdigställa och skriva ut i skolan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3