👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden och kartan

Skapad 2021-04-22 15:50 i Tanneforsskolan Linköping
LPP för ämnesområdet Norden för år 5
Grundskola 5 Geografi Historia
Vi ska ge oss ut på en resa i Norden och lära oss om våra grannländer! Innan vi kan ge oss av ska vi ta reda på hur en karta fungerar och är uppbyggd!

Innehåll

Mål med arbetsområdet

 • kunna göra enkla jämförelser baserade på statistik,
 • använda viktiga begrepp som t.ex fjord, skärgård, klimat, naturtillgång,
 • reflektera kring var i Norden människorna lever,
 • förstå och resonera kring natur- och kulturlandskap och hur de formas,
 •  använda en kartbok och tolka kartor,
 • känna till vilka naturresurser som finns i Norden och hur de påverkar samhället,
 • känna till delar av Nordens geografi,
 • ha en grundläggande förståelse för Nordens klimat.
 • kunna Nordens namngeografi(länder, huvudstäder, hav m.m.) 

 

Arbetssätt

Läsa i läroboken och arbeta i arbetsboken. Gemensamma genomgångar samt diskutera geografiska ord och begrepp.

Filmer om Nordens länder .Arbeta med kartboken (Atlas).Vi kommer att göra förtest.

 

 

Bedömning:

- Kartprov

-Skriva en faktatext om ett land med hjälp av kartboken.

-Prov om Norden  med hjälp av kartboken

- Slutligt prov på Norden och om rullstensås, flyttblock och Golfströmmen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Hi Ge
Matris för Nordens geografi år 5

Norden

 • Ge  E 6   Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kartkunskap
Prov på namngeografi
 • Ge  E 6
Du placerar ut minst 9 geografiska platser på en karta över Norden.
Du placerar ut minst 13 geografiska platser på en karta över Norden.
Du placerar ut 18 geografiska platser på en karta över Norden.
Tolka kartan
Prov
 • Ge  E 6
Jag känner igen och skriver om något karttecken, väderstreck och kartfärg.
Jag känner igen och skriver om några karttecken, väderstreck och kartfärger.
Jag känner igen och skriver om många karttecken, väderstreck och kartfärger.
Tolka kartan
Faktatext
 • Ge  E 6
Jag skriver om några rubriker.(Se checklista), ger något exempel och/eller har med en jämförelse. Jag har några väderstreck.
Jag skriver om många rubriker.(Se checklista), ger några exempel och har med en till två jämförelser. Jag använder några väderstreck.
Du skriver om alla rubriker.(Se checklista), ger flera exempel och har med tre jämförelser. Jag använder många väderstreck( inkl. SO, NO, SV och NV)
Naturlandskap, naturresurser och befolkning samt ord och begrepp.
Prov-Norden samt Golfströmmen.
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Jag skriver och berättar en del om naturlandskap mm med något innehållsrikt svar och visar att jag förstår 1-2 begrepp
Jag skriver och berättar en del men också med flera innehållsrika svar om naturlandskap mm och visar att jag förstår 3-4 begrepp.
Jag skriver och berättar med innehållsrika svar om naturlandskap mm och visar att jag förstår 5 begrepp.
Naturlandskap
Prov-rullstensås och flyttblock.
 • Ge  E 6
Jag skriver men någon mening om varför rullstensås/flyttblock kom finns.
Jag skriver många meningar om varför rullstensås/flyttblock finns.
Jag skriver många meningar och använder begrepp om varför rullstensås/flyttblock finns.