👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyn - respekt

Skapad 2021-04-22 16:17 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskola
Vi kommer tillsammmans med boken om barnen i Bullerbyn prata om hur man respekterar varandra.

Innehåll

 

Bakgrund och syfte

Vi vill att barnen ska få arbeta ihop en god sammanhållning och känna sig trygga med varandra inför skolstart. Även arbeta med begreppet respekt och vad det innebär. 

Läroplanen säger att: 

-Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,

-Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

 

Mål

- Vi vill att barnen ska få förståelse för begreppet respekt

- Att skapa möjligheter för barnen att utveckla sin samarbetsförmåga och visa hänsyn för andra. 

 

Metod

Vad ska vi göra?

- Vi ska använda böckerna och karaktärerna från Barnen i Bullerbyn. Vi kommer att ta olika delar från böckerna och bryta ner till passande aktiviter och diskussioner för våra grupper.

- Vi kommer att göra samarbets/tillitsövningar och prata mycket om hur vi ska vara mot varandra. 

- Samlingar med kompistema 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.