👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

6C Läsprojekt "Pojken i randig pyjamas"

Skapad 2021-04-22 16:23 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Lyssna till högläsning, boksamtal och läslogg
Grundskola 6 Svenska
Vi kommer under ca 6 veckor att ha ett läsprojekt där jag läser delar av boken högt för er och ni fortsätter att läsa ett par kapitel hemma under den kommande veckan. Boken vi kommer att läsa heter "Pojken i randig pyjamas" och är skriven av John Boyne. Vi kommer att arbeta med boken på olika sätt, ni kommer besvara frågor hemma i samband med läsningen och samtala om dessa i skolan. På slutet skriver ni en bokrecension.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Syftet med läsprojektet är att du ska få möjlighet att utveckla läsförståelse, stavning, ordförråd men förhoppningsvis även dig själv och dina tankar.

Vad kommer vi att arbeta med?

Vi kommer att läsa en gemensam bok i klassen, "Pojken i randig pyjamas" av John Boyne.
Du kommer att föra anteckningar i en läslogg där du besvarar frågor och skriver ner dina tankar.
Du kommer öva dig i återberättande och att samtala om det du läst.

Du kommer att skriva en bokrecension, med en återberättande del, omdöme samt författarporträtt, när vi läst ut boken.

Hur visar du vad du kan?

Din medverkan i samtal kring boken, dina svar och anteckningar i din läslogg, din högläsning samt bokrecensionen är underlag för bedömningen. 

Uppgifter

 • Planering Pojken i randig pyjamas

 • Läsprojekt v. 4

 • Bokrecension

 • Läsprojekt v. 7

 • Läsprojekt v. 6

 • Läsprojekt v. 6

 • Läsprojekt v. 5

 • Läsprojekt v. 7

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Bokrecension "Pojken i randig pyjamas"

Återberätta bokens handling

Första stycket i bokrecensionen är en återberättande del. I denna del presenterar du handlingen i boken.
Börjar
Utvecklar
Utvidgar
Innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Innehållet är beskrivet på ett enkelt och kronologiskt sätt och har en röd tråd.
Innehållet beskrivs med viss struktur, ex olika stycken med beskrivning av personer, platser och händelser. Handlingen är återberättad men inte kronologiskt återgiven.
Innehållet beskrivs med tydlig struktur, ex olika stycken med beskrivning av personer, platser och händelser. Texten har en tydlig röd tråd.
Beskrivningar
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Något av följande har enkla gestaltande beskrivningar: - personer - platser - händelser Du har ex beskrivit hur huset i Berlin ser ut.
Minst två av följande har gestaltande beskrivningar: - personer - platser - händelser Du har ex beskrivet någon plats och någon person så att läsaren kan skapa sig egna bilder.
I din text finns flera exempel där du gjort gestaltande beskrivningar.
Sambandsord
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du använder några sambandsord som hjälper texten framåt. ex sedan, när, till slut
Du använder sambandsord som hjälper texten framåt. ex sedan, när, till slut, innan, medan
Tempus och berättarperspektiv
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har valt ett berättarperspektiv och använder ett tempus som stämmer med detta i större delen av din text.
Du har valt ett berättarperspektiv och använder ett tempus som stämmer med detta i hela din text.
Du har valt ett berättarperspektiv och använder tempus som stämmer med detta i din text.

Omdöme

Den andra delen i bokrecensionen är omdömet. Här skriver du vad du tycker om boken och varför samt hur boken har påverkat dig. Detta är en argumenterande text.
Börjar
Utvecklar
Utvidgar
Innehåll
 • Sv  E 6
I din text framgår vad du tycker om boken.
Argument
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har gett minst ett argument för vad du tycker om texten. eller Du har gett mer än tre argument för vad du tycker om texten.
Du har gett tre argument för vad du tycker om texten och du har använt något knep för detta. (ex. upprepning, känslomässigt språk).
Dina argument är tydligt formulerade genom att du använder olika knep för att detta (ex. upprepning, känslomässigt språk). Du har ett motargument.
Upplevelse av läsning
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du beskriver hur boken påverkat dig.
Du beskriver med något exempel hur boken påverkat dig.
Du beskriver med flera exempel hur boken påverkat dig.

Författarporträtt

Den sista delen är ett författarporträtt där du skriver en faktatext (beskrivande text) kring författaren. Information får du delvis genom lärarens presentation men du kompletterar också genom att söka information på internet.
Börjar
Utvecklar
Utvidgar
Innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Innehållet i texten presenteras på ett sammanhängande sätt. Du har skrivit saker som hör ihop tillsammans.
Innehållet beskrivs med viss struktur, ex olika stycken med information om författarens liv och författarskap.
Innehållet är tydligt och beskrivs med god struktur och är uppdelad i olika stycken med information om författarens liv och författarskap.
Beskrivningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har skrivit viss information om författaren, ex ålder, var han lever, vad han har studerat/arbetat med tidigare, vad han skriver. Du har skrivit egna meningar. Du använder några ämnesspecifika ord.
Du har skrivit egen text med information, minst motsvarande det som finns i presentationen och texten, om författaren och använder då ämnesspecifika ord.
Du har skrivit information om författaren och har då kompletterat med ytterligare information samt använder ämnesspecifika ord.
Källor
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har använt information från minst två källor i ditt författarporträtt.
Du har använt information från minst två källor som du anser är trovärdiga och angett vilka källor detta är i ditt författarporträtt.
Du har använt information från flera källor som du anser är trovärdiga och angett vilka källor detta är i ditt författarporträtt. I ditt val av källor funderar du över trovärdigheten hos dessa källor. (detta kan behöva förklaras muntligt eller skriftligt för läraren)

Textens struktur

Detta bedöms som en helhet i alla tre texttyperna.
Börjar
Utvecklar
Utvidgar
Styckeindelning
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Din text är uppdelad så att det finns tre tydliga delar, beskrivning av bokens handling, omdöme och författarporträtt.
Du har skrivit en kort inledning där du presenterat varför du läst denna bok.
Du har under respektive del i din bokrecension skapat en styckeindelning som gör din text luftig och lättläst.
Meningsbyggnad
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du skriver enkla meningar som ofta inleds med ett subjekt, ex orden han och det.
Du skriver längre meningar som kan innehålla två delar som sätts ihop med sambandsord ex orden och, men, vilket, eftersom Meningarna inleds på olika sätt för att undvika upprepning.
Du skriver varierade meningar, vilket innebär att du blandar långa och korta meningar i din text.
Stavning och ordval
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Din text innehåller inte stavfel eller ordvalsfel som stör förståelsen.
Din text innehåller få stavfel då du använt stavningskontrollen på datorn för att korrigera markerade ord.
Din text innehåller få stavfel då du även korrigerat stavning och ordvalsfel som datorn inte uppmärksammat.
Bearbeta och redigera text
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du bearbetar din text utifrån respons från någon.
Du bearbetar din text utifrån respons från läraren så att textens kvalitet höjs.
Du bearbetar din text utifrån respons från läraren så att textens kvalitet höjs.