👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Klimat & väder

Skapad 2021-04-23 08:52 i Tokarpsskolan Linköping
Grundskola 7 Geografi
I denna kurs jobbar vi med klimat och väder. Vi genomför också en fältstudie till Kärna Mosse.

Innehåll

Kursen innehåller:

Ett arbetsdokument om klimat & väder

En fältstudie till Kärna Mosse

Ett grupparbete om klimatzoner

Ett läxförhör om klimatzoner

Matriser

Ge
Geografi: Klimat & väder

Nivå F
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Kunskaper om klimatzoner
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Du vet inte vad som kännetecknar klimatzonerna. OCH/ELLER Du kan inte placera ut zonerna. OCH/ELLER Du vet inte vad som kännetecknar zonerna.
Du kan enkelt berätta om jordens klimatzoner och var dessa finns. Du kan berätta vad som kännetecknar varje zon.
Du kan berätta om jordens klimatzoner och var dessa finns. Du kan berätta om några olika kännetecken, exempelvis temperatur och typ av natur.
Du kan berätta om jordens klimatzoner och var dessa finns. Du berättar om flera olika kännetecken för varje zon, exempelvis temperatur, nederbörd, typ av natur och årstider.
Fältstudie
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Du har inte genomfört någon fältstudie. ELLER Du har inte skrivit någon rapport om fältstudien.
Du har genomfört en fältstudie. Du har skrivit en rapport, gjort en presentation eller film som handlar om denna.
Du har genomfört en fältstudie. Du har skrivit en rapport, gjort en presentation eller film som handlar om denna. Du besvarar alla frågeställningar till fältstudien.
Du har genomfört en fältstudie. Du har skrivit en rapport, gjort en presentation eller film som handlar om denna. Du besvarar alla frågeställningar till fältstudien och redovisar tydligt resultaten.
Geografiska begrepp
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Du har inte lämnat in uppgifterna. ELLER Du har kopierat dina svar.
Du har enkelt svarat på uppgifterna i klimat & väder.
Du har svarat på uppgifterna i klimat & väder och förklarar flera av fenomenen tydligt.
Du har svarat på alla frågor i klimat & väder. Du förklarar tydligt vad fenomenen beror på.
Grupparbete om klimatzon
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Du har inte bidragit i arbetet om klimatzonen. ELLER Du kan inte berätta om vad ni har jobbat om.
Du har enkelt deltagit i grupparbetet och visar på enkel förståelse för detta i läxförhöret. I presentationen visar gruppen enkel förståelse för hur klimat påverkar människor.
Du har deltagit i grupparbetet, varit aktiv och visar god förståelse för detta i läxförhöret. I presentationen visar gruppen god förståelse för hur klimatet påverkar människor.
Du har deltagit och varit mycket aktiv i grupparbetet. Du har bidragit i stor utsträckning till gruppens prestation och visar detta genom att utförligt berätta om ert arbete på läxförhöret. I presentationen visar gruppen mycket god förståelse för hur klimat påverkar människor.