👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen omkring oss

Skapad 2021-04-25 21:54 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Ett arbetsområde som behandlar ämnen runt omkring oss och deras egenskaper samt naturvetenskapligt arbetssätt.
Grundskola 6 Fysik Biologi Kemi
Allt som händer runt omkring dig är kemi! Vi är uppbyggda och omgivna av kemiska ämnen. Ämnena reagerar ständigt med varandra och då sätts atomerna samman på andra sätt, och nya ämnen bildas. Det är så saker händer i din kropp, i en brasa som brinner eller i en kaka som gräddas. Kemiska reaktioner sker hela tiden.

Innehåll

Mål

När vi har avslutat arbetsområdet ska du kunna:

 • Veta vad en atom och en molekyl är,
 • vad ett grundämne är,
 • vad en kemisk förening är,
 • hur några vanliga kemiska reaktioner går till,
 • kolets kretslopp i naturen, och
 • fotosyntes och förbränning.

 

Så här kommer vi att arbeta

 • Läsa i läroboken Koll på NO - för att lära oss fakta.
 • Arbeta med olika arbetsuppgifter - för att använda oss av fakta vi lärt oss.
 • Lyssna på genomgångar och titta på film för att utveckla vår ord- och begreppsförmåga och lära oss mer om arbetsområdet.

 

Bedömning

 • Du kommer att få visa dina kunskaper genom ett skriftligt prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6