👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2021-04-26 07:26 i Skinnefjällsskolan Härryda
Vi kommer arbeta med vatten och med vattnets kretslopp.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Bild Svenska NO (år 1-3) Matematik Teknik Musik
Under v. 17-23 så kommer vi att arbeta med tema vatten.

Innehåll

Målet med temat vatten är att du ska utveckla din förmåga att:

 • förklara och beskriva vattnets kretslopp
 • använda ord och begrepp som avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
 • skriva en enkel faktatext om vatten, med penna eller på iPad
 • resonera vad som flyter/sjunker i vatten. Kunna ställa en hypotes
 • resonera kring hur utvecklingen att transportera vatten förändrats och anpassats för att passa människans behov
 • delta aktivt i vetenskapliga undersökningar och kunna dokumentera detta i text och bild
 • mäta i deciliter och liter
 • förstå vattnets betydelse för allt liv på jorden samt veta världshavens namn och läge       

  Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

- prata om kretsloppet, vad är ett kretslopp? 

- se film om vatten.

- läsa litteratur om vatten. 

- utföra gemensamma experiment.

- skriva faktatexter och vattensagor.

- sjunga sånger om vatten.

- skapa en konstruktion som flyter på vattnet.

Bedömning

Du kommer att få visa din kunskap genom att:

 • beskriva vattnets kretslopp
 • beskriva vattnets olika former
 • ge exempel på saker som flyter respektive sjunker i vatten
 • mäta i deciliter och liter
 • delta aktivt i diskussioner och undersökningar med vatten
 • skriva texter om vatten
 • ställa en hypotes, experimentera och analysera resultatet

  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -