👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Skogen med naturruta

Skapad 2021-04-26 10:57 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Du besöker, tillsammans med din arbetsgrupp, er naturruta regelbundet. Vid varje tillfälle får ni en uppgift som ni skall genomföra. Arbetet handlar om att observera, jämföra och diskutera olika samband och företeelser i naturen. Era iakttagelser noteras i er bok och ni dokumenterar även genom att ta foto av er naturruta samt på arter eller intressanta företeelser ni upptäcker. Deluppgifter är bland annat; djurspår, fåglar, knoppisar, nedbrytning, artkunskap smådjur, livsbetingelser etc.
Grundskola 4 – 5 Bild Biologi Svenska

Innehåll

Ange arbetsområde och tidsperiod:

Arbetsområde: Skogen

 

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, , och

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Undervisning (arbetsformer och lärande Under fältstudierna har tvärgrupperna ansvar för en egen naturruta. Eleverna kommer att arbeta med givna frågeställningar samt träna på att göra egna. De kommer också att arbeta med ändamålsenlig utrustning.

De observationer som görs i naturen för- och efterarbetas i klassrummet. Dokumentation görs både i text, bild och digitalt. Undervisningen kommer att bygga på typiska biologiska begrepp t e x nedbrytare, näringskedjor, fotosyntes, kretslopp, pollinering.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att samtala och diskutera
 • din förmåga att söka information
 • din förmåga att genomföra fältstudier
 • din förmåga att formulera enkla frågeställningar
 • din förmåga att dokumentera i text, bild och digitalt
 • din förmåga att ge exempel på och beskriva biologiska sammanhang och begrepp
 • din förmåga att göra kopplingar till organismers liv och beskriva ekologiska samband

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6