👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2021-04-26 14:20 i Klaraskolan Halmstad
Att arbetsområde där vi läser olika sagor, lär oss om olika sagor och hur de är uppbyggda. Eleverna skall också avslutningsvis skriva en egen saga.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Bedömningsstöd i Svenska - skrivadelen C1

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv

Matriser

Sv
berättande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Begripligt innehåll - Berättelsen har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Relativt tydligt innehåll - Berättelsen har ett relativt tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Tydligt innehåll - Berättelsen har ett tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Innehåll
Enkla gestaltande beskrivningar av till exempel miljö eller personer finns. händelser räknas upp och utvecklas något. Enkel handling. Händelser räknas upp och utvecklas något.
Utvecklade gestaltande beskrivningar av till exempel miljö eller personer finns. händelser återges och upplevelser förmedlas i viss mån. Utvecklad handling. Händelser återges och upplevelser förmedlas i viss mån.
Välutvecklade gestaltande beskrivningar av till exempel miljö eller personer finns. upplevelser förmedlas och utvecklas/värderas Välutvecklad handling. Upplevelser förmedlas och utvecklas/värderas.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. Berättelsens händelseförlopp är i huvudsak sammanhängande och begripligt till exempel genom inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering.
Relativt väl fungerande struktur. Berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och relativt väl strukturerat till exempel genom inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering.
Väl fungerande struktur. - Berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och väl strukturerat till exempel genom en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering.
berättelsen hålls samman på ett i huvudsak fungerande sätt berättelsen är i huvudsak skriven utifrån samma berättarperspektiv
berättelsen hålls samman på ett relativt väl fungerande sätt berättelsen är skriven utifrån samma berättarperspektiv
berättelsen hålls samman på ett väl fungerande sätt berättelsen är skriven utifrån samma berättarperspektiv
Språk
Viss språklig variation • ordvalet uppvisar viss variation • grundläggande regler för … språkriktighet [används] med viss säkerhet viss säkerhet uppvisas i meningsbyggnaden • tempus används med viss säkerhet
Förhållandevis god språklig variation ordvalet är förhållandevis varierat. grundläggande regler för … språkriktighet [används] med relativt god säkerhet • meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och relativt varierad • tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen
God språklig variation ordvalet är varierat och höjer textens kvalité grundläggande regler för … språkriktighet [används] med god säkerhet • meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad • tempus används på ett riktigt sätt
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, ... används med viss säkerhet. Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, ... används med relativt god säkerhet. Relativt få stavfel och de stör inte förståelse.
Grundläggande regler för stavning, ... används med god säkerhet. Inga eller å stavfel finns.
Skrivregler
grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med viss säkerhet • stavfel finns men de stör inte förståelsen • stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet
grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med relativt god säkerhet • relativt få stavfel finns • stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet
grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med god säkerhet • få stavfel finns • stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet
Helhetsbedömning
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en berättelse. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar relativt väl som en berättelse. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar väl som en berättelse. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.