👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyret Matematik vt-21

Skapad 2021-04-26 14:22 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Matematik

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: tamdjur

Tidsperiod: maj

Förskolans namn: Skogsgläntansfsk.

Grupp:
äventyret

Barnens ålder: 3-6

År och datum: 26 april 20021

Planeringen Upprättad av:

Sara, Yvonne, Ullis  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Matematik genom vårt projektarbete om tamdjur.
Vilka målområden i läroplanen berörs?
-se nedanVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Mäta, ta reda på yta/area, vikt och storlek.


 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig


- vi börjar med att odla och undervisar i matematik genom att titta på kvadratmeter. Hur stora är djuren längd, höjd och vikt. Hur mycket växer en planta på ett dygn? Vi kollar med stop motion.
- Faktaböcker och sökmotorer på lärplattan används för att hitta information samt att vi delar varandras kunskaper och erfarenheter med varandra i samtal.


Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-unikum, dokumentationsväggar, samtal.

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Vi har utifrån det barnen visat mest intresse för arbetat med att jämföra, problematisera om vikt, storlek och begreppet mer än och mindre än. Barnen har varit engagerade och vi ser att barnen hittar nya lösningar och kan både använda sig av tidigare erfarenheter och lärt sig ny sätt att problematisera inom ämnet.Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
- Barnen har valt att samarbeta med olika kompisar och de har efterfrågat att få arbeta mer om vikt. Dom har kommit med olika förslag och idéer om hur vi söker fakta om de vi vill undersöka.Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-
Vi har planerat för undervisning i ämnet och barnen har visat intresse i det vi arbetat med. Vi har lärt oss både genom att söka fakta och delat varandras erfarenheter. Vi har även lärt oss genom att uppleva med kroppen.


Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-
Vi utmanar barnen vidare.


Utvärderingen gjordes av:

Yvonne, Sara och Ullis 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18