👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Östergötland

Skapad 2021-04-26 14:38 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig om Östergötland.

Innehåll

 

Lärmål – vad jag ska lära mig

 • Kunna placera Östergötland på en Sverigekarta

 • Känna till vilken natur som finns i Östergötland (naturtyper)

 • Kunna några kända orter och platser i Östergötland

 • Känna till några historiska platser och händelser i Linköping

Förmågor som jag kommer att få utveckla

 • Samtala och resonera

 • Söka information

 • Jämföra

Hur jag ska visa mina kunskaper

 • Vara aktiv på lektionerna
 • Delta i grupparbete

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

 • Genomgångar
 • Film
 • Grupparbete
 • Kooperativa strukturer
 • Studiebesök
 • Dokumentera

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3

Matriser

SO
Östergötland

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikativ förmåga
Kan med stöd dela med sig av tankar och ställa frågor.
Kan dela med sig av tankar och ställa frågor.
Kan dela med sig av tankar och ställa frågor som för samtalet framåt.
Kan lyssna in, fånga upp och bygga vidare på klasskompisars tankar.
Begreppsförmåga
Kan beskriva begrepp med ett vardagsspråk.
Kan med stöd förstå och använda samhällsvetenskapliga begrepp.
Kan förstå och använda samhällsvetenskapliga begrepp.
Kan förstå, använda och jämföra samhällsvetenskapliga begrepp.
Förmåga att hantera information
Kan med stöd söka och sortera ut information.
Kan söka, sortera ut och strukturera information.
Kan söka, sortera ut och strukturera information från olika källor.
Kan söka, sortera ut och strukturera information från olika källor på ett källkritiskt sätt.