👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höjden 2021:Vardags GPP- leken

Skapad 2021-04-26 15:03 i Höjdens förskola Halmstad
Förskola
Pedsgogiskplanering kring vardagliga situationer på Höjdensförskola "Leken". Underlag som används som stöd för medvetna handlingar och ett gemensamt perspektiv för hela förskolan.

Innehåll

Syfte:

Vi vill att alla barn ska ges möjlighet att utveckla det sociala samspelet på förskolan.

Hur:

Miljöerna och materialet på förskolan ska vara inbjudande till lek.
Pedagogerna ska vara lyhörda för barnens intresse och behov.

Pedagogerna är delaktiga och närvarande  och intar olika roller ex. att regissera.

Att personalen planerar och ställer iordning för lek.

Att delta. Personalen ska guida, utveckla och medla i leken.

observera och reflektera. Därigenom kan personalen utveckla sin kunskap om barnen och leken. Forskning.se Utan lek inget lärande.

 

Teoretiskförankring: 

”Lev Vygotskij betraktar leken som barns viktigaste aktivitet för att de ska kunna utveckla kunskap om världen. Med ett sådant perspektiv blir det självklart att barn behöver stöd av vuxna eller andra barn som har mer erfarenhet och kompetens än barnet själv. Leken utvecklas och berikas genom de erfarenheter andra barn och vuxna tillför.” 2018

Referenslista:

Malin Ring Förskoletidningen #2 2018  Min plats för lek