👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden

Skapad 2021-04-27 09:55 i Solskiftesskolan Österåker
Grundskola 4 – 6 Historia Svenska
Stormaktstiden är slut och nu börjar en period i vår historia som kallas Frihetstiden. Frihet från envälde. Den gustavianska tiden tar sedan vid med att Gustav III 1772 genomförde en oblodig statskupp som gav kungen större makt och inflytande igen.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att du lär dig mer om Sveriges historia och likheter och skillnader i olika samhällsgruppers liv och värderingar. Du ska också utveckla din förmåga att se hur historien har påverkat hur vi lever idag.

 

Vad ska du lära dig i det här avsnittet?

  • hur vi kan veta vad som hände i Sverige under den här tiden
  • varför tidsperioden kallas Frihetstiden
  • hur livsförhållandena ändrades på landet och i städerna
  • hur Sverige styrdes under den här tiden
  • vilka två partier som fanns i riksdagen och vad de stod för
  • fakta om Gustav III
  • känna till några olika veteskapsmän, uppfinningar och upptäckter som påverkade utvecklingen på ett positivt sätt

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen? 

Undervisningen kommer att ske på många olika sätt, bland annat genom textläsning i Puls Historiabok och arbetsuppgifter i tillhörande arbetsbok. Vi kommer att använda oss av ne.se, diskutera och titta på korta filmer.

 

Bedömning

Dina förmågor bedöms i samband med deltagande i klassrumsaktiviteter och diskussioner samt de olika skriftliga uppgifter och prov som du gör som är knutna till arbetsområdet samt ditt deltagande och resultat i fördjupningsarbetet.

 

Uppgifter

  • asdf

  • Prov Frihetstiden