👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stockholm

Skapad 2021-04-27 10:16 i Bromstensskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Under fem veckor kommer du att få lära dig om Stockholm stad och ditt närområde Spånga/Bromsten.

Innehåll

 

Syfte/innehåll: 

 • Du kommer att få en insikt om att det som har hänt påverkar vår syn på nutiden och framtiden.
 • Du kommer att få utveckla dina historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. 
 • Du kommer att få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer. 
 • Du kommer förhoppningsvis bli fortsatt nyfiken på historia.

 

Det betyder att du ska få lära dig:

 • Du kommer att få lära dig om Stockholm historia, dess geografiska uppbyggnad av stadsdelar och viktiga byggnader.
 • Du kommer att få lära dig om viktiga personer och händelser som format Stockholms historia.
 • Du ska också få lära dig om vårt närområde Spånga/Bromsten när det gäller namngeografi och kvinnors, mäns och levnadsvillkor under olika perioder. 
 • Du kommer att lära dig om Spångas historia, viktiga byggnader och arbetsplatser. 
 • Du kommer att få lära dig om vilka förutsättningar människor hade och har, för att kunna leva i Stockholm. 

Begrepp som du kommer att träna på:

 Malm, levnadsvillkor, latrin, kullerstenar, tyrann, stadsdelar, förort, innerstad, förr och nu, gränder, bräckt vatten, handel.

Så här kommer du arbeta:

         Högläsning ur barnlitteratur ”Springtjuven – Ett Stockholmsmysterium” av Lars Westman.

 •          Filmer om Stockholms historia- då och nu. 
 •      Du kommer att få skapa en egen bok "Stockholmsboken" där du samlar dina texter.  Vi kommer att skriva faktatexter, personbeskrivningar och berättande texter.
 •      Du kommer också få skapa en modell av  en av stadsdelarna i Stockholm med din arbetsgrupp. 

 

Så här kommer läraren att bedöma din kunskapsutveckling:

Genom deltagande i samtal, grupparbetet samt  i produktion av texter kommer du bli bedömd på hur väl du kan beskriva Stockholm och närområdet Spånga.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3