👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget

Skapad 2021-04-27 14:51 i Norrsätraskolan Sandviken
Grundskola 8 – 9 Historia
Denna kurs kommer att inledas i åk 8 och avslutas i åk 9. Första världskriget mellan åren 1914-1918 var det första moderna kriget där kulsprutor, stridsvagnar och stridsgas användes. 10 miljoner soldater stupade i kriget som kom att påverka utvecklingen i Europa och världen och så småningom orsaka ännu ett världskrig. Vad orsakade då detta krig? Hur kom kvinnorna att påverkas under och efter kriget? Hur drev kriget på den tekniska utvecklingen och vilka konsekvenser fick detta första världskrig?

Innehåll

 

Innehåll: Kursen är uppdelad i fyra olika delar som presenteras nedan. 

 

Del 1 Upptakten, vad orsakade det första världskriget?

Material:

A9180 Fortsatt fred eller krig

A8668 krigsutbrotten sommaren 1914

Maktbalans och allianser

Skotten i Sarajevo

Instuderingsfrågorna 1-3 i Uppgift Det första världskriget i Unikum

Viktiga begrepp: Imperialism, nationalism allians, ententen, centralmakterna, mobilisera, svarta veckan kapprustning, pacifist, skotten i Sarajevo. 

 

Del 2 Kriget, den tekniska utvecklingen, slagen och en kvinnosyn som förändrades.

Material:

A335 Första världskrigets vapen

A383 Första världskriget och kvinnorna

A2338 Världskrigets fronter

A6653 De sista krigsåren 1917-1918

Västfronten

Skyttegravar och vapen

Östfronten

USA går in i kriget

Viktiga begrepp: Stridsvagnar, kemiska stridsmedel, separatfreden, kulsprutor, skyttegravar, civila, front, slag, ingenmansland, ubåt och revolution

Instuderingsfrågor: 4-13

 

Del 3 Konsekvenserna, hur den europeiska kartan ritades om, hur länders styrelseskick  förändrades och konsekvenser för vanliga människor. 

Material:

A 9115 Versaillesfreden 1919

Första världskrigets konsekvenser

Äntligen fred

Viktiga begrepp: NF, spanska sjukan, Versaillesfreden, mandatområde och fredsavtal.

Instuderingsfrågor: 14-21

 

Del 4 Sverige före och under den första världskriget. 

Material: A 5973 Sverige vid tiden före första världskriget

A 1133 Sverige och norden under första världskriget.

 

Examinationer:

3 oförberedda prov, ett efter varje del.

1 prov på hela kursen.

Uppgifter

 • Begreppslista och instuderingsfrågor WW1

 • Begreppslista och instuderingsfrågor WW1

 • Begreppsligt och instuderingsfrågor WW1

 • Instuderingsfrågor och begreppslista WW1

 • Instuderingsfrågor och ifylld begreppslista WW2

 • Instuderingsfrågor och begreppslista WW1

 • Instuderingsfrågor och ifylld begreppslista WW1

 • Instuderingsfrågor och begreppslista WW1

 • Instuderingsfrågor och begreppslista WWI

 • Instuderingsfrågor och ifylld begreppslista WW1

 • Instuderingsfrågor och ifylld begreppslista WW1

 • Instuderingsfrågor och begreppslista WWI

 • Instuderingsfrågor och begreppslista

Matriser

Hi
Första världskriget

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriver orsaker
Beskriver ett orsakssamband med hjälp av några av begreppen i lista 1
Beskriver ett orsakssamband med hjälp av FLERA begreppen i lista 1
Beskriver ett orsakssamband med hjälp av DE FLESTA av begreppen i lista 1
Beskriver nya vapen
Förklarar hur något nytt vapen förändrade sättet att föra krig genom att ge något exempel.
Förklarar hur något nytt vapen förändrade sättet att föra krig genom att ge NÅGRA exempel.
Förklarar hur NÅGRA nya vapen förändrade sättet att föra krig genom att ge FLERA exempel.
Beskriver kvinnorollens förändring
Beskriver hur kvinnorollen förändrades under kriget med hjälp av något exempel.
Beskriver hur kvinnorollen förändrades under kriget med hjälp av NÅGRA exempel. SKRIVER ETT ARGUMENT OM ÖKAD JÄMSTÄLLDHET EFTER KRIGET.
Beskriver hur kvinnorollen förändrades under kriget med hjälp av några exempel. Skriver FLERA argument om ökad jämställdhet efter kriget.
Beskriver krigets olika skeenden
Beskriver krigets olika skeenden med hjälp av några begrepp från begreppslista 2 och några årtal från PP:n Tidslinje.
Beskriver krigets olika skeenden med hjälp av FLERA begrepp från begreppslista 2 och några årtal från PP:n Tidslinje.
Beskriver krigets olika skeenden med hjälp av flera begrepp från begreppslista 2 och FLERA årtal från PP:n Tidslinje.
Beskriver konsekvenser
Beskriver någon konsekvens för Tyskland, Europa och världen med stöd av några begrepp från lista 3.
Beskriver någon konsekvens för Tyskland, Europa och världen med stöd av några begrepp från lista 3. SKRIVER ETT ARGUMENT HUR FREDEN KAN HA ORSAKAT WW2.
Beskriver NÅGRA konsekvenser för Tyskland, Europa och världen med stöd av några begrepp från lista 3. SKRIVER FLERA ARGUMENT HUR FREDEN KAN HA ORSAKAT WW2.