👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familjen Kippin

Skapad 2021-04-27 16:49 i Hagåkers förskola Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet.

Innehåll

VARFÖR?

Hur kommer det sig att vi valt detta mål och innehåll?

Vi har valt att arbeta med materialet "Familjen Kippin" då det är ett tacksamt material att arbeta med på olika sätt. Det finns färdiga delar i materialet men som pedagog kan man välja ut mer fritt vad man vill att barnen ska få arbeta med och hur. Möjlighet till att forma undervisningen med hjälp av detta material. Den är inbjudande och inspirerande.

 

VAD?

Undervisning. Vad undervisar vi om?

Vi undervisar om språk, ord i både tal och text, tecken som representerar orden, möjlighet att utmanas med meningsbyggnad och att berätta utifrån bilder samt öka barnens ordförråd. Hur och vilka ord kan man använda för att berätta just det man ser på bilden? Hur kan man beskriva något med fler ord och längre meningar?

 

HUR?

Metod. Hur ska undervisningen gå till? Hur använder vi temasagan?

Karaktären Sylvia från böckerna om Nasse representerar språk. Sylvia kommer på besök (utklädd pedagog) och har med sig en väska som innehåller materialet "Familjen Kippin". Barnen ska få lära känna familjen då Sylvia känner mormor i familjen.

Vi arbetar i mindre grupper, som vi roterar, där barnen får en bild framför sig som representerar ett rum/miljö i familjen Kippins vardag. Kort på verb och substantiv går vi igenom tillsammans, dessa läggs ut framför barnen så alla kan få en överblick om vilka ord som finns till just denna vardagsbild. Var och en kommer få berätta något de ser på bilden, vilka karaktärer de ser och vad de gör på bilden. Med hjälp av korten på verb och substantiv lägger vi fram de ord barnen nämner på en rad. Sedan går vi igenom den meningen de just byggt upp tillsammans.

 

Hur ska det dokumenteras?

Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen. Detta publiceras på Unikum i lärloggar samt individuella lärloggar.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18