👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 5B kapitel 1

Skapad 2021-04-28 08:54 i Parkskolan Kristianstad
Planeringen följer läromedlet Favorit Matematik 5A och 5B
Grundskola 5 Matematik
I Favorit matematik 5b kommer vi att räkna med tal i bråkform och decimalform.

Innehåll

Syfte: (Förmågorna vi tränar)

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 
 • Föra och följa matematiska resonemang

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)

 

 • Huvudräkning och uppställning med de fyra räknesätten
 • Bråkform och decimalform 
 • Decimaltal (tiondelar, hundradelar)
 • Att välja passande räknesätt vid problemlösning

Arbetssätt: (Såhär kommer vi jobba)

Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 5 B.

Du kommer att få undervisning om:

 • Bråk- och decimaltal

 

Bedömning: (Såhär visar du vad du kan)

 • Ett skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik

Ej godkänd
Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
Lösa problem med strategier och metoder
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Använda matematiska begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Välja och använda matematiska metoder
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.