👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa veckorna 15-23 2021 år 8

Skapad 2021-04-28 14:35 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Du kommer få öva på både lekar och bollsporter, samt friidrott och orientering i känd terräng under närundervisningen. Samarbete, regler, ord och begrepp i olika lekar, spel och idrotter kommer varvas med distans-/fjärrundervisningens praktiska uppgift. Under distansundervisningen kommer det finnas tid till rörelse på egenhand

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

* Utveckla en god rörelseförmåga och vilja att öva vidare på de moment som är i planeringen.
* Du utvecklar med dina upplevelser förmågan att värdera fysisk aktivitet.
* Du utvecklar kunskaper om hur man lägger upp sin träning.

* Du utvecklar och får en förståelse för vad en god hälsa har för betydelse för din hälsa och ditt välbefinnandet.

* Du utvecklar din förmåga och förståelse i kartans uppbyggnad och att kunna orientera i känd terräng

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas:
* Hur du har viljan att utveckla dig och att öva vidare i olika rörelsemoment.
* Samspelet med andra i de olika aktiviteter vi övar.
* Att du kan anpassa dig och visa på ett gott omdöme till de olika aktiviteter och förhållanden som övas.
* Att du är aktiv i de olika diskussioner vi har.

* Att du själv eller tillsammans med någon kan orientera i känd terräng


Hur det ska bedömas:
* Att du visar på ett gott rörelsemönster och försöker i varje moment.
* Att du med hänsyn och respekt till andra i aktivitet kan få med dig alla i ditt "lag", eller att du kan vara behjälplig i en individuell sport.
* Genom ditt aktiva deltagande och med kroppen visar på ett gott omdöme i olika situationer.
* Att du visar på en aktiv vetgirighet och diskussionslusta.

* Genom aktivt deltagande på orientering i känd terräng

 

Undervisning och arbetsformer

* Genom utevistelse i olika väderförhållanden vara aktiv och i rörelse.
* Lägga upp olika träningsmetoder utifrån förbättrad kondition och styrka. Praktiskt prova på detta upplägg.
* Diskussioner om träning, hälsa, kost och dess betydelse för ett ökat välbefinnande.
* Med lekar, spel och idrotter främja rörelseglädjen.

* Att tillsammans eller själv utveckla sin förmåga i orientering i känd terräng

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9