👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i Svenska vt - 21

Skapad 2021-04-28 15:05 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Sammanställning av nationella prov i svenska vt - 21.

Matriser

Sv SvA
Sammanställning Nationella prov i Svenska vt - 21

Delprov A - Gruppuppgift

Kravnivå: minst tre av fyra kriterier ska vara uppfyllda.
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Samtala i grupp
Eleven kan delta i samtal under gruppuppgiften, ställa frågor som handlar om uppgiften, lyssna på andra och framföra egna åsikter om hur uppgiften ska lösas och bygga vidare på vad andra säger genom att ge kommentarer.

Delprov B - Läsa berättande text

Kravnivå: 13 poäng (totalt 18)
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Läsförståelse
Eleven kan läsa och förstå berättande text

Delprov C - Läsa faktatext

Kravnivå: 14 poäng (totalt 18)
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Läsförståelse
Eleven kan läsa och förstå faktatext.

Delprov D - Elevens högläsning

Alla kriterier ska vara uppfyllda.
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Högläsning
Eleven kan läsa ut ord och meningar relativt obehindrat (endast några felläsningar) med hjälp av ortografisk helordsläsning. Eleven kan korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord eller meningar. Eleven kan utnyttja ljudningsstrategin vid behov och/eller stanna upp vid vissa ord för att se hur dessa avläses.

Delprov E - Elevens textsamtal

Alla kriterier ska vara uppfyllda.
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Samtala om egen läst text.
Eleven kan återge huvuddragen av händelseförloppet i den lästa texten. Eleven kan kommentera och föra enkla resonemang om den lästa texten. Eleven kan relatera den lästa texten till egna erfarenheter.

Delprov F och G - Skriva berättelse

Alla aspekter för varje delprov ska vara uppfylda
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Delprov F
Eleven kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning.
Delprov G - stavning
Eleven kan stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord.
Delprov G - interpunktion
Eleven kan på minst tre ställen i en text börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken.

Delprov H - Skriva faktatext

Alla aspekter ska vara uppfyllda.
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Aspekt 1
Eleven kan återge grundläggande delar av information i en enkel faktatext så att innehållet klart framgår.
Aspekt 2
Eleven kan använda ämnesspecifika ord och begrepp. Det innebär minst 10 av 14 stödord.