👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vänskap - Kanin och Igelkott

Skapad 2021-04-29 08:37 i Rådmansparkens förskola Östersund
Som deltema under "Olle och världens ballong" träffar vi Olles kompisar Kanin och Igelkott som har med sig kompisböcker. De hjälper barnen ihop med barnens egna erfarenheter med hur man är en bra kompis, respekterar varandra och bemöter andra på ett bra sätt.
Förskola
Kanin och Igelkott hjälper oss med hur vi ska vara mot varandra, hur man är en bra kompis och skapar glädje!

Innehåll

Syfte

Vi ser att det är många konflikter i barngruppen. De bråkar om saker, har svårt att dela med sig och det är svårt att medla mellan barnen. Vi vill att barnen ska få redskap som de kan använda sig av i lek och för att kunna samspela med andra på ett bra sätt. 

Mål

Målet är att barnen:

Ska lyssna och prata med varandra vid konflikter

Ska veta hur man kan göra om man inte tycker något är okej med hjälp av ord och handling men också att förstå hur viktigt det är att man lyssnar när kompisen säger ifrån.

Vågar fråga kompisar om hjälp

Ska om en kompis behöver hjälp eller är ledsen och att kunna trösta/ muntra upp om det behövs.

 

Genomförande

Arbeta med materialet "Kanin och Igelkott" och resonera kring dessa.

Prata med barnen i den dagliga verksamheten och påminna dem om det vi lärt oss.

Ge barnen redskap för hur man löser konflikter.

Hjälpa barnen att se varandras styrkor

Vi ska vara förebilder för barnen och visa hur man agerar mot varandra

Lära barnen att på ett bra sätt sätta en gräns

Använda sig av lekar, drama och rollspel.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18