👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilars liv

Skapad 2021-04-29 09:21 i Hosjöskolan Falun
Fjärilars liv!
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Nu ska du få ta reda på hur det blir en ny fjäril!

Innehåll

Syfte

Du kommer att få ta hand om en egen fjärilslarv. Du kommer att få utveckla din förmåga att dokumentera det du ser när du observerar och studerar din larv/fjäril.

Undervisning

I undervisningen av det här temat kommer du att få en egen tistelfjärilslarv att ta hand om. Du ska observera och studera din larv genom dess olika utvecklingsstadier till en färdig fjäril.

Vi kommer att diskutera mycket i gruppen och ta reda på fakta om fjärilar. Tillsammans försöker vi se samband och orsaker, som t ex vilka likheter/skillnader finns mellan dag och nattfjärilar. Vi lär oss om fjärilens kroppsdelar och vad fjärilen gör för nytta i naturen och för oss människor.

Vi kommer att läsa texter, undersöka, dokumentera och se på filmer som rör temat. 

Bedömning och kunskapskrav

Eleven bedöms på hur väl den kan:

*delta i diskussioner och lyssna på andra.
*redogöra för vilka utvecklingsfaser som ingår i en fjärils livscykel från ägg till fjäril. 
*berätta något om vad en larv och en fjäril äter. 
*beskriva hur en tistelfjäril ser ut.
*berätta om fjärilens kroppsdelar t.ex. vad de kallas och används till. 
*dokumentera rita och/eller skriva under temats gång.

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att rita och skriva i ditt arbetshäfte om fjärilar. Du kommer även att få berätta och genomföra uppdrag.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3