👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Styr- och reglerteknik

Skapad 2021-04-29 10:27 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Teknik
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I det här arbetsområdet kommer vi att gå igenom en del teori och prata om det automatiserade samhället. Sedan ska ni bygga en modell som styrs med hjälp av pneumatik eller hydraulik.

Innehåll

När cylindrar och slangar kopplas ihop kan man fylla systemen med gas (t.ex. luft) eller vätska. Gasfyllda system kallas pneumatiska medan vätskefyllda system kallas hydrauliska.

Vi kommer prata om teorin bakom dessa system och sedan ska ni arbeta praktiskt med dessa. Ni ska alltså planera och konstruera en egen konstruktion där någon del kan styras med hjälp av pneumatik eller hydraulik. 

Ni ska alltså att:

- bygga en modell tillsammans i par.

- dokumentera ert arbete enskilt med en kort skriftlig rapport.

Bedömningen sker fortlöpande under arbetet gång. Underlag för bedömning är deltagandet under lektioner, resultatet av er modell och den skriftliga dokumentationen.

 

I dokumentationen ska du få med:

- Er tanke med modellen, hur den skulle se ut och fungera.

- Förklara er arbetsprocess. Problem ni har stått på och hur ni löste dem.

- Använd begrepp och teorier och förklara hur pneumatik och hydraulik fungerar. Hur skulle er modell fungera i verkligheten?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik 7-9

För att nå E behöver du fortsätta att träna på...
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Tekniska lösningar
Undersöka
...att undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och använda dig av ämnesspecifika begrepp för att förklara hur olika delar samverkar.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Konstruktionsarbeten
Fysiska eller digitala modeller och handlingsalternativ
...att genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga ideér till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga ideér till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga ideér till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning som leder framåt.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga ideér till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentationer
Skisser, modeller, ritningar, rapporter
...att göra en enkel dokumentation av ditt arbete.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till är väl synliggjord.