👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage - Ale kommun i Covid19-tider vt 2021

Skapad 2021-04-29 14:52 i Da Vinciskolan Ale
Ett arbete om att skriva reportage.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I detta arbete ska du skapa ett eget reportage. Reportagets fokus kommer att vara den tid som vi just nu befinner oss i, då hela samhället tillfälligt ställs om på grund av hotet från en smitta. Ditt reportage kommer att skildra ett unikt avsnitt av ditt eget och många andra människors liv, så ta till vara på chansen och berätta om det. Om du vill kan du i stället för att skriva ett reportage om pandemin, intervjua en äldre släkting som berättar om hur det var att vara ung på hans / hennes tid.

Innehåll

Vad ingår i arbetet

Din slutliga uppgift i arbetet med reportage kommer att bli att själv skriva ett reportage om hur vardagen för någon närstående person i din omgivning har påverkats av corona. I arbetet ingår föreläsningar, övningar, intervju och eget skrivande. I listan nedan ser du de moment som du själv ska genomföra i arbetet. 

1. Läsa minst två olika exempel på reportage, samt jobba med frågor.

2. Förbereda minst fem intervjufrågor utifrån givet material. 

5. Intervjua (minst) en person.

6. Samla och välja ut fakta kring det din intervju handlar om.  

7. Skriva ditt betygsgrundande reportage.

8. Bearbeta ditt reportage utifrån respons.

9. Skriva ditt reportage i Word eller annat program.

10. Lämna in ditt färdiga arbete senast 20/5, vecka 20.

 

Kunskapskraven

I slutet av arbetet kan du:

 1. Skriva en text som har synliga drag av ett reportage.
 2. Förbereda och genomföra en intervju.
 3. Välja ut vad som behövs tas med av intervjun och vad som kan tas bort när du skriver reportaget.
 4. Variera språket till viss del i ditt reportage.
 5. Anpassa ditt språk till texttypen. Använda målande beskrivningar och ett passande språk för texttypen.
 6. Göra citat på rätt sätt.
 7. Använda dig av rubrik och ingress på rätt sätt.
 8. Känna igen ett reportage och ge några exempel på vad som är särdrag för texttypen. 

ur Lgr11. Kunskapskraven vi jobbar med i Kursplanen för Svenska:

Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation,textbindning samt anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor och för då underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Sammanställningarna innehåller beskrivningar och förklaringar,ämnesrelaterat språk samt fungerande struktur, citat och källhänvisningar.      

Understrukna delar är de delar som är i fokus under arbetet

 

Hur får du högre betyg än E?

För A

 • Du skriver ett reportage där du verkligen fångat sättet att skriva reportage på. (Detta kräver en textkännedom - alltså att du själv läser många reportage och lär dig stilen i den texttypen).
 • Du hanterar målande beskrivningar, bygger upp en händelse så att läsaren lever sig in i den.
 • Du har bra urval av citat. Lyfter fram det som driver reportaget framåt, och utelämnar resten.
 • Du har en bra balans mellan miljöbeskrivning, intervju och fakta .
 • Du skriver citat korrekt.
 • Det finns inget direkt att anmärka på när det gäller stavningen i den färdiga texten.
 • Du har ett varierat språk, både vad gäller ordval och meningsbyggnad, samt väl valda ordval.

Förväntningar på dig

Du förväntas använda de hjälpmedel som du får för arbetet, så som exempeltexter, mallar och föreläsningar.

Du förväntas fråga om hjälp för att få ditt reportage så bra som möjligt.

Du förväntas använda respons och till viss del bearbeta din text enligt denna respons.

Du förväntas använda instruktioner och kunskapskrav som en utgångspunkt för ditt arbete.

Du förväntas själv kunna använda stavningshjälpen på din dator/ordlista för att ta reda på hur ord stavas då de blir rödmarkerade.

Du förväntas lämna in ett dokument där du redan kontrollerat stor bokstav och punkt ordentligt..

Du förväntas som alltid att göra det bästa som just du kan, varken mer eller mindre :) 

Centralt innehåll som vi arbetar med

I kursplanen finns en rad saker som du ska få lära dig innan du går ut åk 9. I detta arbete arbetar vi med ett par av dem. Vilka ser du nedan i "kopplingar till kursplanen"

Uppgifter

 • Reportage

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Reportage

F
E
D
C
B
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som ett reportage i en ungdomstidning.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som ett reportage i en ungdomstidning.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som ett reportage i en ungdomstidning.
Innehåll
Innehållet passar i huvudsak läsare av en ungdomstidning. Rubriken och ingressen fångar läsarens intresse. Personer och miljöer beskrivs på ett enkelt och levande sätt. På ett enkelt sätt växlar eleven mellan att beskriva, återge citat och fakta, återberätta och att vara synlig. Innehållet är sakligt. Foton och faktarutor förekommer. Avslutningen är enkel men effektfull.
Innehållet passar relativt väl i läsare av en ungdomstidning. Rubriken och ingressen fångar läsarens intresse. Personer och miljöer beskrivs på ett utvecklat och levande sätt. På ett utvecklat sätt växlar eleven mellan att beskriva, återge citat och fakta, återberätta och att vara synlig. Innehållet är sakligt. Foton och faktarutor förekommer. Avslutningen är utvecklad och effektfull.
Innehållet passar väl läsare av en ungdomstidning. Rubriken och ingressen fångar läsarens intresse. Personer och miljöer beskrivs på ett välutvecklat och levande sätt. På ett välutvecklat sätt växlar eleven mellan att beskriva, återge citat och fakta, återberätta och att vara synlig. Innehållet är sakligt. Foton och faktarutor förekommer. Avslutningen är välutvecklad och effektfull.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande.
Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Språket passar i huvudsak ett reportage i en ungdomstidning. Språket innehåller intressanta och uttrycksfulla beskrivningar. Reportaget är skrivet i presens. Ordvalet uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av reportaget.
Den språkliga stilen passar relativt väl ett reportage i en ungdomstidning. Språket innehåller intressanta och uttrycksfulla beskrivningar. Reportaget är skrivet i presens. Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Språket är stilistiskt säkert och passar väl ett reportage i en ungdomstidning. Språket innehåller intressanta och uttrycksfulla beskrivningar. Reportaget är skrivet i presens. Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. ett reportage i en ungdomstidning.
Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. ett reportage i en ungdomstidning.
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. ett reportage i en ungdomstidning.