👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 8/Litteraturhistoria: Renässansen och Upplysningen

Skapad 2021-04-30 07:48 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Ordet renässans betyder pånyttfödelse. Vad var det då som skulle födas på nytt? Jo, den antika kulturen. Under den här perioden börjar man ifrågasätta kyrkans makt och istället rikta fokus på människans frihet till utveckling. Det var alltså här som den moderna romanen Don Quijote, Shakespeares Romeo och Julia och inte minst pjäsernas pjäs Hamlet skapades. Renässansen avlöstes av Upplysningen. Nu blev kunskap och förnuft viktiga ledord. Kritik mot makthavare skrevs i form av satiriska texter. Centrum för upplysningen var Frankrike och där författade Voltaire och Rousseau kontroversiella texter om kyrkan och makteliten. Att ge ut texter kunde med andra ord vara förenat med hårda straff. Gullivers resor av Jonathan Swift är ett exempel på en odödlig klassiker som också skrevs under denna tid. En annan är Daniel Defoes Robinson Crusoe och inspirerar än idag till såväl filmer som dokusåpor. Därför är det kanske inte så konstigt att vi förkovrar oss just i dessa klassiker.

Innehåll

     Syfte - förmågor från kursplanen...

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

    Centralt innehåll:

 • lässtrategier för att förstå, tolka och anlysera texter. Att urskilja texters budskap, tema, motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i. .
 • strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag..
 • språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken

  Arbetsgång: i undervisningen kommer du att...

 • se på filmer från UR.s serie "Hej litteraturen"
 • skriva tankekarta i samband med "Hej litteraturen"
 • ta del av gemensam läsning om epoken i Svenska Direkt 8
 • ta del av genomgång om analysvertyg.
 • texter: läsa, analysera och diskutera utdrag ur några texter (EPA)
 • läsa/analysera: skriva reflektioner kring textutdrag, göra koppling mellan epoken och författaren och verket

    Bedömning

 • Du skriver din fördjupningsuppgift på Exam.net under tre lektionstillfällen vecka 20- 21
 • Uppgiften kommer att bygga på Upplysningen och utdrag ur William Defoes roman Robinson Cruise
 • Se kunskapskrav!

     Tidsperiod

        v.17-21

    

Uppgifter

 • Textutdrag: renässansen

 • Textudrag: upplysningen

 • Länkar film: renässansen

 • Länkar: film Upplysningen

 • Spegla språket 9: Att analysera

 • Textutdrag: Jonathan Swift och Gullivers resor

 • Textutdrag: Daniel Defoe och Robinson Crusoe

Matriser

Sv
Halmstad Svenska - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsakfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativtväl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.