👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling och lärande 2021: Vatten

Skapad 2021-04-30 08:40 i Delfinens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Läroplansmål

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö 18
  Arbetslaget ska respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

Planerade insatser

-Vi pedagoger ska vara uppmärksamma på barnens intresse och ge dem möjlighet och förutsättningar att utforska.

-Barnen ska ges förutsättningar att utveckla sin självständighet. 

-Erbjuda en tillgänglig och föränderlig miljö där barnens åsikter och intressen tas tillvara på. 

 

Förväntade effekter 

Att barnen blir mer självständiga, tar egna initiativ och vågar uttrycka sina åsikter.

 

 Metodval


Observationer

Använda digitala verktyg vid utforskande, tex Google, UR, Polyglutt.

Använda skapande med syfte att fördjupa pågående utbildning.

Diskussioner samt reflektioner med barnen.

 

RESULTAT (Utvärdering, var hamnade vi?):  

(Vad lärde sig barnen? Hur introducerade vi området? Vad visade barnen intresse för? Hur stöttade vi barnens nyfikenhet?)

 

ANALYS: 

(Varför gick det som det gick i arbetet med ormrådet? Vad finns det för olika orsaker till att det blev som det blev?)

 

 

 

 

Uppgifter

 • Intresse för insekter i vår närmiljö.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18