👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månadsmål maj-juni vt21

Skapad 2021-04-30 09:37 i Förskolan Naturmontessori Harestad Naturmontessori Väst AB
Förskola
I maj/juni kommer vi att fokusera på Artikel 3 ur Barnkonventionen som handlar om att alla beslut som rör barn skall alltid utgå från barnets bästa. Vi kommer också inrikta oss på lärande inom teknik.

Innehåll

Syfte:

Att barnen skall få möjlighet att utveckla sin förståelse för begreppet "barnets bästa" utifrån barnkonventionen. Syftet med detta månadsmål är också att barnen skall få ett ökat intresse för teknik och en inblick i vad teknik kan vara.

 

Mål Maj/Juni:

Mål: Storkrok

 • Att ge barnen möjlighet att genom  sagor och aktiviteter konkretisera barnkonventionens  artikel om barns bästa
 • Att öka barnens förståelse för att teknik är föremål som människan skapat för att kunna underlätta både vardag och arbete
 • Att använda oss av begreppet teknik i samband med olika föremål och aktiviteter 

Mål: Mellankrok

 • Att ge barnen möjlighet att genom  sagor och aktiviteter konkretisera barnkonventionens  artikel om barns bästa
 • Att öka barnens förståelse för att teknik är föremål som människan skapat för att kunna underlätta både vardag och arbete
 • Att använda oss av begreppet teknik i samband med olika föremål och aktiviteter

Förslag på metoder:  

 • Att använda oss av materialet kompisböckerna och boken Barnets bästa som är baserad på på barnkonventionen  artikel 3
 • Att färglägga och prata om färgläggningsbilden "Barns bästa", ringa in vad de tycker är viktigt 
 •  Använda appar på läsplattan  som benämner olika begrepp inom teknik
 • Låta barnen använda de digitala verktyg som finns och prata om vad de är bra för
 • Vi kommer också använda oss av böcker, ramsor och sånger på samlingen som handlar om temat
 • Bygga pallkrage tillsammans med barnen
 • Vad behöver ett träd, ett gosedjur och ett barn för att må bra? Visa bild på träd, gosedjur och barn. S.24 i Handledningen
 • Genom olika tekniker för skapande uppmärksamma sveriges nationaldag/ flagga tex måla, pärla, rita mm
 • Prata om olika länders flaggor och göra stearinexperiment där vi ritat ett kors med stearin och sen målar med vattenfärg
 • Att arbeta med boken "Bus och frö på varsin ö" läses halva och sen får barnen i uppgift att lösa problemet
 • Avsluta temat med midsommarfirande med gemensamt byggande av midsommarstång
 • Tillverka musikinstrument tex maraccas av toarullar, kastanjetter av kartong och kapsyler mm
 • Bygga kojor, skriva ut bilder på kända konstverk och sätta upp i byggvrån 
 • Flyter- sjunker expriment. Uppgift att plocka med byggmaterial från skogen och sedan bygga något som flyter
 • skapa eget timglas (två petflaskor, sand, tejp eller limpistol)
 • Använda oss av regntunnan vid vattning av odlingar, ta tillvara på regnvattnet.
 • Gemensam avslutning med Harestadlopp med uppvärmning prata om hälsa, rörelse. Banan efter loppet Skriva ut egna nummerlappar, siffror

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18