👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Kroppens cirkulation

Skapad 2021-04-30 09:55 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 7 Biologi
Hur fungerar vår kropp? Vad heter organen och vilka funktioner har de? Vilka är de vanligaste sjukdomarna i Sverige?

Innehåll

Det är viktigt att veta hur ens kropp fungerar, då vår kropp är det viktigaste vi har! Vi måste ta hand om den på rätt sätt och veta hur vi ska ta hand om den.

 

Vi ska lära oss om:

Kroppen (organ och cirkulationssystem)

Sjukdomar

 

 

Vi kommer arbeta enskilt, i par och gemensamt. Olika bedömningsmoment kommer ske under arbetets gång. Skriftligt prov v. 21.

Vi kommer främst att arbeta med häften och stenciler, men ne.se finns som extra grund samt studi.se.

Allt material kommer finnas på Google classroom.

Matriser

Bi
Biologi: Kroppens cirkulation

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.