👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektsammanfattning Kardemumma 2020-2021, Uppföljningsperiod 3

Skapad 2021-04-30 12:15 i 133141 Förskolan Hörnet Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en uppföljning av det projektarbete som pågått under året som blir till en pedagogisk berättelse. I Projektsammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör också underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

 

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

 

v     

 

Projektet började ta form i Sandbacksparken där vi höll till varje förmiddag under augusti och september. Dit kom en ekorre varje dag som barnen blev nyfikna på och som vi pratade mycket om.

Barnen hittade små äpplen som de plockade och tog med till förskolan. På förskolan sorterade och räknade barnen äpplena. De vägde dem på våg. 

Vi samlade pinnar i olika storlekar som vi har sorterat och kategoriserat. Långa – korta. Tjocka – smala. Barnen såg också en fågel som kom flygande och släppte ett äggskal på marken. Vi tog hem skalet och tittade i fågelböcker vilket sorts ägg det var. Det var ett fiskmåsägg. 

Barnen hittade också olika småkryp såsom spindlar, myror, nyckelpigor, skalbaggar mm. Vi införskaffade då ett antal olika insekter i en större skala till förskolan för att undersöka olika småkryp. Vi tittade på kroppsdelar och upptäckte att de har antenner, har sex ben och vingar och har olika färger.

Några pussel föreställande småkryp är införskaffade, som barnen gärna bygger. De har olika svårighetsgrad från 9 bitar upp till 16

Vi tittade mycket på och pratade om fåglar som vi såg i parken och på våra utflykter. Vi hade med oss fågelböcker som vi tittade och läste i om de olika fåglarna. Vi har även lyssnat på olika fågelläten medan vi tittat på bilder och pratat om fåglarna.

Två fiskmåsar i trä har flyttat in hos oss. Dessa har blivit centrala i diskussioner och skapande med olika slags material. 

Vi har målat och ritat av dem med olika slags pennor och färger, flaskfärg, vattenfärg.

Vi har prövat att göra dem i lera.

Vi har byggt bon till fåglarna i olika material, såsom klossar, magneter, duplo. Barnen har också byggt ett jättefågelbo av stolar, samt ett jättefågelbo av pinnar och grenar i parken. Vi pratar  om vad fåglarna äter, var de bor osv.

         

 

Vi pedagoger tog fram bilder av fiskmåsbon som vi studerade tillsammans med barnen. De har gjort ett bo till våra två fiskmåsar. Vi började med att göra en form av hönsnät som barnen täckte med gipsremsor. Vi pratade om vilken färg vi behövde till boet och hur man kunde blanda till en sådan färg. Vi prövade att blanda rött och grönt. Efter ett tag blandade vi i gult och vitt också. Vi funderade på om färgen skulle bli mörkare eller ljusare då. Barnen har plockat en massa små pinnar vid olika tillfällen. De kan komma till pass nu vid fågelbotillverkningen.

Vi har vid flera tillfällen projicerat trandans på väggen och prövat att dansa som de gör.

Våra reflektioner om projektet

Barnen har lärt sig att ibland är det planerad undervisning, ibland fria lekar. De är ofta väldigt positiva och förväntansfulla inför tillfällena med planerad undervisning.

De har blivit bättre på att lyssna på frågor och fundera tillsammans kring dem. De har också blivit bättre på att ta emot instruktioner kring olika material och dess användning.

De vet nu att om de vill titta på en fågel kan de hitta den i en av flera fågelböcker som de har tillgång till. När de bläddrar i dem benämner de gärna flera av fåglarna som kommer upp. De börjar känna igen olika fågelarter som vi ser under våra utflykter eller på gården. Till exempel duva, kråka, skata, fiskmås, gråsparv, skrattmås. 

Något som vi är glatt överraskade av är att barnen själva har integrerat projektet om fåglar i deras egna lekar och göranden. De matar fåglar i leken, de dansar som fåglar, klär ut sig till fåglar. De tar egna initiativ till att bygga fågelbon på alla möjliga kreativa sätt. Till exempel av stolar eller av stora grenar eller klossar. De ritar kompisar till sina fåglar. De leker rollekar med våra träfiskmåsar och använder gärna gipsfågelboet i leken. De stannar gärna upp på våra promenader för att titta på och prata om fåglar. 

Vi har märkt att barnens intresse för fåglar har smittad av sig till deras hemmiljö, då några föräldrar kommer och berättar om fåglar de sett tillsammans med sina barn och några har skickat bilder på fåglar i olika situationer. En förälder föreslog att vi tillsammans med barnen kunde ta reda på var fiskmåsar bor. 

Barnen har också funderat mycket kring fågelägg. De har tillgång till maraccasägg som de leker med i sina fågellekar. 

Något vi har reflekterat över och vill bli ännu bättre på är att hålla projektet levande hela tiden. Som det är nu tappar vi ibland tråden och släpper taget lite om projektet. Då är det bra att tänka på att stanna upp och upprepa vissa moment flera gånger, för att kunna hitta tråden igen.

Under projektet integrerar vi mycket naturvetenskap, språk och matematik.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18