👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2021-05-02 16:21 i Lommarskolan Norrtälje
Sveriges geografi kopplat till både geografi och biologi
Grundskola 4 Geografi Biologi
Vi kommer att jobba med Sverige och se på landets läge, vad landskapen heter och namnen på några orter. Vi kommer att lära oss om hur vårt land är indelat, vad som skiljer Sveriges olika delar och vädret i de olika delarna. Vi kommer även att lära oss om vart Sveriges sjöar, berg och hav ligger och vad de heter samt vilka som är Sveriges naturtillgångar och hur de används. Vi kommer även få följa med Holger Nilsson och ingenjör Mortensen på en rafflande skattjakt genom Sverige för att hitta de sju nycklarna till Mary Diana Graafs mytomspunna laboratorium i Geografens testamente.

Innehåll

Tidsperiod VT - 21

Vecka 18 - 23

Mål:
Du ska
- känna till det svenska natur- och kulturlandskapet. Processen bakom samt dess utmärkande drag och utbredning.
- kunna placera ut några landskap, några stora städer, öar, berg och vatten på kartan.
- känna till och kunna använda dig av kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
- kunna använda ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
- kunna lyssna vid genomgångar och vara aktiv i diskussioner

Du kommer att få arbeta teoretiskt och praktiskt genom att läsa och fundera kring olika texter och frågor, både enskilt, och gemensamt i klass. Vi kommer att se kortare filmer, lära oss nya ord och begrepp och fundera kring olika sammanhang och konsekvenser.

Vad vi ska arbeta med:

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska kartor och tematiska kartor.
 • De svenska natur-och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.
 • Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Naturtillgångar i Sverige, olika materials egenskaper samt deras kretslopp.
 • Klimatet i Sverige samt olika vädersymboler.  
 • Hållbar utveckling, hur vi gör för att skydda vår jord. 

Hur ska vi lära oss?

Vi kommer att läsa texter, titta på filmer, diskutera och arbeta både enskilt och i grupp. 

I TV-serien "Geografens testamente- eller Den stora Sverigeresan" kommer du att följa med Holger Nilsson och ingenjör Mortensen på en rafflande skattjakt genom Sverige för att hitta de sju nycklarna till Mary Diana Graafs mytomspunna laboratorium. Vi kommer på ett varierat sätt arbeta med olika uppgifter utifrån serien.

Arbetssätt:

 • Arbeta utifrån olika texter och bilder.
 • Se faktafilmer.
 • Ta reda på fakta om landskap på internet. 
 • Träna olika ord och begrepp som används i ämnesområdet geografi.

Du kommer även att arbeta med följande på nätet vid valda lektionstillfällen för att fördjupa dina kunskaper om Sverige (klicka på länkarna)

Lärandemål:

 • känna till hur Sveriges natur skiljer sig från olika platser i landet.
 • känna till hur Sveriges befolkning är fördelad samt dra några konsekvenser av vad det innebär.
 • kunna de flesta av Sveriges landskap med namn och läge samt några orter, berg, hav och vatten.
 • kunna några naturtillgångar i Sverige samt känna till några olika materials egenskaper och kretslopp. 
 • kunna förklara vattnet kretslopp.
 • känna till vilka ämnen som finns i vatten och luft. 
 • känna till hur klimatet är i Sverige, olika vädersymboler och hur de används.
 • kunna begreppen: Norrland, Svealand, Götaland, norr, öst, syd och väst, barrskog, lövskog, skärgård, fjord, fjäll, tätort, jordbruk, skogsbruk, naturtillgång, klimat, meteorologi, avdunsta, nederbörd

Bedömning:

 • Bedömningen sker fortlöpande, på vilket sätt du är aktiv på lektionerna - både muntligt och skriftligt.
 • Hur du deltar i diskussioner och grupparbeten - om du är aktiv och visar intresse.
 • Hur väl du utför de skriftliga uppgifterna, att du gör dem, du visar vad du kan och gärna utvecklar dina svar.
 • Hur du kan använda det du lärt dig genom att använda detta i andra sammanhang.
 • Hur väl du kan visa vad du lärt dig genom redovisningar och test i kartkunskap. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Bi Ge
Geografi Sverige, åk 4

Sverige

Nivå 1
Nivå 2
.
Nivå 3
Naturresurser
Du kan några av de naturresurser vi har i Sverige.
Du kan några av våra naturresurser och kan beskriva på vilket sätt de är till nytta för oss.
Du kan nämna flera av våra naturresurser och kan detaljerat beskriva olika sätt vi har nytta av dem.
Namngeografi
Du kan placera ut ett fåtal landskap, städer, vatten i Sverige på kartan.
Du kan placera ett flertal landskap, städer och vatten på kartan.
Du har grundläggande kunskap om Sveriges namngeografi när det gäller landskap, städer och vatten på kartan.
Landskapstyper
Du kan någon av våra landskapstyper i Sverige.
Du kan våra fyra olika landskapstyper och du kan beskriva dem.
Du kan våra fyra lanskapstyper, beskriva dem samt ge exempel på landskap som tillhör dessa landskapstyper.
Karta
Du vet att kartan är en förminskning av verkligheten.
Du kan använda kartan för att hitta städer, vatten etc.
Du kan använda kartan för att hitta städer, vatten etc.