👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2021-05-03 08:30 i Förskolan Vika Falun
Förskola
Här ska barnen få möjlighet att bekanta sig med skogen. Vad finns i skogen egentligen?

Innehåll

Vi ska tillsammans undersöka vad vi kan se och hitta i skogen. Vad finns det för djur och växter här tex?

Vi ska arbeta med olika material i skogen. Ibland tar vi med oss luppar så att vi kan undersöka små, små saker. Vi har alltid en telefon/Ipad som vi kan ta kort och dokumentera med.

Barnen kommer att få skapa sig en förståelse för Allemansrätten, att man tex inte får störa eller förstöra i skogen.

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18