👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA- papper

Skapad 2021-05-03 09:44 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Teknik
När människan kom på tekniken att göra papper ökande möjligheterna att kommunicera, roa och lära ut kunskap. Idag använder vi papper till ännu mycket mer. I denna NTA låda kommer vi bl.a. lära oss om hur man gör papper och vad man har det till mer än att bara skriva på.

Innehåll

Elevens process:

Dokumentation

 
 

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet runt papper med skisser, texter eller tabeller.

Arbetsprocess

Eleven bidrar till arbetet och väljer handlingsalternativ som leder framåt. Aktiv.

 

Tekniska lösningar

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar. T.ex. pappersåtervinning och papperstillverkning. Kan berätta om hur tekniska system har förändrats och förklara hur det påverkar miljön.

 

Genomföra tekniska arbeten

Eleven genomför enkla konstruktionsarbeten (göra papper) och prövar möjliga idéer till lösningar.

 
 

Övergripande mål och ämnets syfte:

 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

Arbetssätt:

 • Vi ska undersöka vart det finns papper i vår vardag samt undersöka hur det är uppbyggt.
 • Vi arbetar med olika faktatexter för att lära oss mer
 • Vi kommer att ta reda på hur man gör papper, både praktiskt och via filmer
 • Vi ska tillverka eget papper
 • Vi ska kvalitetstesta papper samt ta reda på mer hur och varför man återvinner papper.
 • Vi ska leta och undersöka olika typer av pappersförpackningar och sedan konstruera en egen
 • Dokumentation
   
   
   
   

Bedömning och kunskapskrav.

 • Hur du använder teknikens ord och begrepp. 
 • Hur du arbetar med teknikens olika faser: identifiering av ett behov, förslag till lösning och konstruktion.
 • Hur du dokumenterar och om andra kan följa dina processer. 
 • Du kan förklara och diskutera kring hur ett tekniskt system ( papperstillverkningen) har förändrats över tid och hur detta kan påverkas.