👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franҫais 8ièmes

Skapad 2021-05-03 10:50 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Det här läsåret kommer du att få utveckla ditt ordförråd och dina förmågor läsa, skriva, lyssna och tala i franskan. Du kommer också att få lära känna kultur, geografi och samhälle i några fransktalande länder.

Innehåll

I huvudsak kommer vi att följa läromedlet Chez nous 3 (Hos oss 3), i textbok och arbetsbok, samt den digitala portal som hör till Chez nous på www.ovningsmastaren.se

Vi kommer också att titta på filmklipp/filmer och hämta material från andra ställen, t.ex. internet.

Undervisningens mål - det här kommer du att få lära dig:

1. Tu te rappelles? (Kommer du ihåg?). Vi börjar läsåret med en repetition där du förstärker dina baskunskaper och täpper till eventuella kunskapsluckor. Vi fokuserar på ordförråd, grammatik och uttal.

2. Chapitre 1 abc. Att ställa frågor, transportmedel, verbet prendre (att ta), negationer, imperativ, verbet savoir (att veta), fråga efter vägen, possessiva pronomen, futur proche, olika biltermer, några fakta om skollov och vägtullar i Frankrike.

3. Tema: La Belgique. Här får du lära dig mer om det fransktalande landet Belgien.

4. Chapitre 2 abc. Demonstrativa pronomen, kärleksord, verbet pouvoir (att kunna), adjektivets böjning, verben finir och vouloir (att sluta, att vilja), ordningstal, pronomen som direkt objekt, verbet attendre (att vänta), olika strandord.

5. Här kommer vi att jobba med olika ord och kulturella företeelser inför det franska julfirandet.

6. Tema: La Principauté de Monaco. Här får du lära dig mer om det fransktalande landet Monaco.

7. Chapitre 3 abc. Här får du lära dig att berätta om Sverige på franska. Svenska maträtter och kulturella fenomen som t.ex. midsommar och surströmming, placering av adjektiv, passé composé av -er-verb, passé composé av några oregelbundna verb (boire, ouvrir, faire och voir) (dricka, öppna, göra och se), partitativ artikel, verben boire och voir (dricka och se), passé composé av ir-verb och re-verb, verben choisir och vendre (välja och sälja), passé composé av några oregelbundna verb (être, avoir, faire, voir), (vara, ha, göra, se), lite fakta om Guide Michelin och Gustave Eiffel.

8. Tema: Sverige på franska. (Ingår också i kapitel 3).

9. Chapitre 4 abc. Här får du lära dig au, à la, à l' och aux, verbet comprendre (att förstå), kroppsdelar, genitiv, komparera adjektiv, beskriva någons utseende, reflexiva verb, verbet dire (säga), olika rum i ett hus, lite fakta om några olika franska konstnärer.

10. Tema: La Suisse. Här kommer du att få lära dig mer om det fransktalande landet Schweiz.

 

Så här kommer vi att jobba:

 • Gemensamma genomgångar och eget arbete.
 • Vi lyssnar på texter, läser och översätter.
 • Vi arbetar med arbetsuppgifter i arbetsboken och www.ovningsmastaren.se. Uppgifterna hör till arbetsboken.
 • Vi har olika läxor. Ibland är det glosor, ibland ska man spela in sitt uttal, ibland ska man t.ex. översätta en text.
 • Det kommer att vara rollspel, redovisningar och olika sätt att träna på nya ord och uttryck.
 • Vi kommer att jobba med Quizlet.
 • Vi ser film och filmklipp.

 

Så här bedömer jag din kunskap:

 • Prov efter varje kapitel.
 • Olika inlämningsuppgifter.
 • Redovisningar/grupparbeten.

Uppgifter

 • Le voyage à Londres (prov)

 • Tintin et la Belgique: La Belgique

 • Tintin et la Belgique: La langue française

 • Prov: Tu te rappelles?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9