👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Vetenskapliga texter och källkritiskt förhållningssätt"

Skapad 2021-05-03 11:18 i Murgårdsskolan Sandviken
Vetenskaplig text
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Inom området kommer ni att arbeta med att utveckla ert källkritiska tänkande. Ni kommer att läsa om vetenskapliga texter och läsa vetenskapliga texter. Ni kommer att få lära er att ta ut det viktigaste ur texter och att sammanställa information som ni sedan skriver i en egen vetenskaplig text.

Innehåll

Hur?   

Genomgångar och arbete med Gleerups digitala läromedel (planering som heter ”Vetenskaplig text och källkritiskt tänkande”.

Skriva en argumenterande uppsats om preventivmedel, ett ämnesövergripande arbete mellan sva.sv./biologi. 

 

Varför?

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt(…) skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa.

 

Vad bedöms?

Den argumenterande uppsatsen (samarbetet med biologiämnet).

 

Vilka kunskapskrav ingår?

Läsa sakprosatexter genom att välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor och för då underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Sammanställningarna innehåller beskrivningar och förklaringar, ämnesrelaterat språk samt  struktur, citat och källhänvisningar.

Dessutom kan eleven ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument.

Hur länge?

V.10-13

Uppgifter

  • Sv/sva - Sammanfattning

  • Skriva vetenskaplig argumenterande text