👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

projektplanering 4 a Fordon

Skapad 2021-05-03 16:30 i 181381 Förskolan Lövlunda Stockholm Farsta
Förskola
Projektutvärderingen görs för att se hur vi har organiserat vår utbildning utifrån de målområden vi valde i "projektplanering2, projektbeskrivning". Kan vi se ett förändrat kunnande och en ökad förståelse inom vårt valda målområde hos barnen, både gruppen och det enskilda? Denna utvärdering utgör sen underlaget till oss självvärdering (WKI) samt hur vi går vidare till nästa läsår.

Innehåll

 • Hur uppfyllde vi projektets syften och varför? Anledningen till projektets start var barnens intressen av olika fordon. Detta har vi följt upp och tillsammans med barnen utforskat olika fordon. Vi har även pratat om olika fordon och skapat olika fordon samt skapat med leksaksfordon. 

   

 • Hur har barnen haft inflytande i projektet? 
  Eftersom intresset för fordon startade hos barnen redan från första dagen under inskolningsperioden har lekstunderna baserats på just fordon, och tack vare detta har vi utformat projektet. 
 • Hur reflekterade vi med barnen? Vi har tillsammans pratat mycket om olika fordon, deras funktion, form samt storlek. Vi har även engagerat barnen genom att låta de själva ställa frågor och funderingar både verbalt och med kroppsspråket
 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen/barnet? Hur vet vi det? Barnen har via projektet fått ett kunnande om fordon. De har lärt sig antalet sorter som finns, funktion, användningsområde och att fordonen behöver drivmedel för att kunna förflytta sig. Allt detta har vi kunnat konstatera genom att se och lyssna på barnens korta samtal när de leker med fordon inne på avdelningen och ute på gården. Man kan också konstatera detta genom att titta på deras teckningar där de själva ritar till bildäck, och på samlingen sjunger barnen gärna sånger om olika fordon.
 • Vad är barnens synsätt på sitt eget/andras lärande? Hur vet vi det? Vi har via barnens lekar och deras skapande sätt att de påverkas av varandra. De härmar varandra i kroppsspråket och varandras tankar i leken.
 • Hur har vår organisation fungerat? Vår organisation har fungerat väldigt bra. Vi har kompletterat varandra bra och tillsammans skapat idéer som vi följt upp till tillsammans med barnen. 
 • Hur har den pedagogiska miljön fungerat? Miljön har fungerat bra. Vi har uppdaterat miljön med mer engagerade sätt så att barnen inte bli uttråkade. Vi har använt många olika böcker om fordon.  
 • Hur har vårdnadshavarna involverats?
  Vi har haft en bra muntlig kommunikation med föräldrarna. Vi har även kontinuerligt skrivit om projektet på Skolplattformen. 
 • Vad blev bra/mindre bra? Varför? Starten på projektet var väldigt bra. Barnen och vi pedagoger var engagerade. Vi tyckte det var roligt att vi lyckades få in olika delar i projektet. Vi har skapat fordon genom att måla mjölkpaket samt med lera. Vi har läst både skönlitteratur och faktaböcker om olika fordon. Barnen har tittat på filmer, faktafilmer. Vi har även haft samlingar, sjungit om fordon och spelat teater om bilar exempelvis. Vi har också använt digitala medel för att tillsammans med barnen söka fakta och svar på frågor som intresserat barnen.
 • Vad är vi mest stolta över i projektet? Den glädje som vi fått av projektet och hur vi tagit till oss kunskap, hur samspelet och den fina kommunikationen som vi har med barnen hjälpte att få oss pedagoger och barnen på samma bana.
 • Vår viktigaste lärdom inför framtida projekt?
   Viktigt att tänka på att ändå vara flexibel och låta oss styras av barnens intressen i projektet och bearbeta miljön som att utveckla barnens intresse . 
  .

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18