👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisböckerna- dela med sig

Skapad 2021-05-04 08:33 i _Vindens förskola Helsingborg
Förskola
Att dela med sig är något som vi kan träna på i den dagliga verksamheten.

Innehåll

Att vara kompisar-Kompisböckerna

Bakgrund och syfte:

Förskolans uppdrag är att är att arbeta med normer och värdegrund, därför har vi valt att använda kompisböckerna i vårt projektarbete. Detta handlar om att synliggöra de grundläggande värderingarna som formar en individs normer och handlingar.

Böckerna är uppdelade i olika värdegrundsteman som på ett pedagogiskt sätt gör dessa konkreta för barnen. Kompisböckerna bygger på upplevelser som barnen känner igen i sin vardag och belyser medkänsla och omtanke. Hur vi mår inuti, utanpå och hur vi är och gör mot varandra.

"Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andras människors situation". (Lpfö 18, s.5)

"Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra". (Lpfö 18)

"Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler." (Lpfö 18)

Vi vill utveckla arbetet med barnens samarbete och då planerar vi att introducera boken "Dela med sig". Vi har sett under terminens gång hur barnen själva har tagit initiativ till att samarbeta och detta tänker vi utveckla genom boken "Dela med sig".

Hur ska lärandet ske:

Genom planerade och spontana undervisningstillfällen.

I den planerade undervisningen tänker vi att vi fortsätter dela in oss i mindre grupper, där vi använder oss av olika uttrycksformer, så som handdockor, böcker, skapande, musik,dans, drama, lek, sagor och TAKK. Utifrån handledningen i boken kan det vara att vi läser boken och