👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt Helsingborg

Skapad 2021-05-04 08:50 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Vi är HELSINGBORGARE! Vi känner vår stad och kan guida runt i den. Vi är rädda om den. Vi är stolta över den!
Grundskola 3 SO (år 1-3) Teknik NO (år 1-3)
Vi är HELSINGBORGARE! Vi känner vår stad och kan guida runt i den. Vi tänker på miljön och är rädda om den. Vi är stolta över vårt Helsingborg!

Innehåll

Vad?

Du ska

 • känna till vart olika råvaror kommer ifrån och vad vi tillverkar av dem
 • känna till begreppen sopsortera, återanvändning, återvinning, resurser
 • beskriva till olika materials egenskaper, vad de används till och hur de sorteras.
 • känna till begreppet magnetism
 • tänka på hur du använder vattnet i kranen
 • veta varför man bör gå eller cykla till skolan

 

 • kunna förklara fotosyntesen
 • kunna ge exempel på växter och djur du ser och möter i vår stad.
 • kunna beskriva kretslopp och nedbrytning

 

 • känna till några historiska byggnader, statyer och platser i Helsingborg
 • känna till några historiska händelser som hör ihop med byggnader, statyer och platser
 • leva dig in i hur det var här förr i tiden

Hur?

Vi läser gemensamma faktatexter. Vi ser film och diskuterar. Vi gör sorteringsövningar och sorteringslekar. Vi dokumenterar med text och bild. Vi gör en rundvandring i staden. Vi letar fakta på internet och källgranskar. 

Bedömning:

Vi bedömer din förmåga att ta lära dig det som  står under Vad?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3