👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2021-05-04 14:05 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Teknik
Du kommer få lära dig vad teknik är, olika uppfinningar och hur de har förändrats och prova att bygga en helikopter

Innehåll

Detta ska du kunna:

 • kunna beskriva en teknisk lösning 
 • bygga en helikopter 
 • dokumentera ditt arbete
 • ge exempel på teknikens utveckling

Såhär kommer vi arbeta: 

 • Puls teknik och arbetsbok
 • filmer från urplay.se
 • praktiskt arbete
 • arbeta i par och enskilt 
 • presentationer
 • inläsningstjänst

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tekniska lösningar
Behöver stöd av en vuxen för att beskriva och ge exempel på tekniska lösningar och hur de fungerar i vardagen.
kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på tekniska lösningar och hur de fungerar i vardagen.
kan på ett utvecklat sätt beskriva och ge exempel på tekniska lösningar och hur de fungerar i vardagen.
kan på ett utvecklat sätt beskriva och ge exempel på tekniska lösningar och hur de fungerar i vardagen. Kan ge exempel på liknande tekniska lösningar.
Ny aspekt
Begrepp
Behöver stöd av en vuxen för att använda teknikens begrepp.
använder få av teknikens begrepp.
använder några av teknikens begrepp.
använder många av teknikens begrepp.
Genomföra arbeten
behöver stöd av en vuxen för att prova möjliga lösningar på ett problem och välja ett alternativ som leder framåt.
kan prova möjliga lösningar på ett problem och välja ett alternativ som leder framåt.
kan prova möjliga lösningar på ett problem och välja ett alternativ som leder framåt. Provar mer än en gång och förändringen leder arbetet framåt.
kan prova möjliga lösningar på ett problem och välja flera alternativ som leder framåt. Provar flera gånger och förändringarna leder arbetet framåt.
dokumentation
behöver stöd av vuxen för att kunna dokumentera sitt arbete
kan dokumentera sitt arbete på ett enkelt sätt där syftet med arbetet är till viss del synligt.
kan dokumentera sitt arbete på ett enkelt sätt där syftet med arbetet är relativt väl synligt.
kan dokumentera sitt arbete på ett utvecklat sätt där syftet med arbetet är synligt.
Förändring över tid
behöver stöd av en vuxen för att föra enkla och underbyggda resonemang hur några tekniska lösningar har förändrats över tid. Behöver stöd av vuxen för att kunna ge exempel på fördelar och nackdelar med de tekniska lösningarna.
kan föra enkla och underbyggda resonemang hur några tekniska lösningar har förändrats över tid. Kan ge exempel på fördelar och nackdelar med de tekniska lösningarna.
kan föra utvecklade och underbyggda resonemang hur några tekniska lösningar har förändrats över tid. Kan ge exempel på fördelar och nackdelar med de tekniska lösningarna.
kan föra väl utvecklade och underbyggda resonemang hur några tekniska lösningar har förändrats över tid. Kan ge exempel på flera fördelar och nackdelar med de tekniska lösningarna.