👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi VT-21

Skapad 2021-05-04 14:12 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola F Biologi
Alla växter och djur är beroende av varandra och den miljö de lever i. De behöver ljus, vatten, näring, skydd mot fiender och möjligheter att sprida sin avkomma. Ibland är de framgångsrika, ibland inte, eftersom naturen hela tiden ändrar skepnad. Ekologer studerar alla dessa samband, men också vad som kan hända när vi människor frestar för hårt på vår omgivning.

Innehåll

Här får du lära dig

  • beskriva ekosystem och ekosystemtjänster och förklara deras betydelse för våra livsvillkor
  • formulera samband mellan materiens kretslopp och energins flöde i ekosystem
  • föra resonemang om vikten av biologisk mångfald och vad som gynnar och hotar den
  • fundera över hur vi kan bidra till en hållbar utveckling inom ekosystemens gränser

 

Undervisningen

Lärarledda genomgångar, instuderingsfrågor, filmer och diskussioner

 

Bedömning

Prov som testar begreppskunskap samt förmågan att använda kunskaperna för att resonera kring biologiska samband och hållbar utveckling. Se matris nedan.

Matriser

Bi
Ekologi

Förmågan att använda kunskaperna i biologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala, ställa frågor och diskutera energi, miljö, hälsa och samhälle
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Förmågan att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhälle

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepsskunskaper
Du har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Användning
i vardagen och samhället
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Resonemang
Hållbar utveckling
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.