👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2021-05-04 20:05 i Vifolkaskolan F-6 Mjölby
Barnkonventionen
Grundskola F – 1 SO (år 1-3)
Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om barns rättigheter i Sverige och i andra delar av världen. Du får lära dig om barns rättigheter och vad som står i Barnkonventionen. I arbetet kommer vi även att arbeta med exempel där vuxna inte handlar enligt barns bästa. Vi utgår från UR:s serie "Med all rätt" där du får reflektera och samtala om frågor som är aktuella för barn.

Innehåll

Syfte och mål:

Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig att barn har rättigheter och att det finns något som heter Barnkonventionen. Du ska känna till några rättigheter (artiklar) i Barnkonventionen. Ytterligare ett syfte är att du ska få träna dig i att samtala om frågor som ligger nära barns vardag och där det inte finns några rätt eller fel. 

Arbetssätt:

 • se på film om barnkonventionen
 • läsa några av barnkonventionens artiklar
 • samtala om barnkonventionens innehåll
 • se på några avsnitt ur UR:s serie "Med all rätt"
 • diskutera och göra  värderingsövningar med serien som utgångspunkt

Bedömning:

 • du kan berätta om en eller flera rättigheter och skyldigheter som barn har i Sverige och andra delar av världen enligt barnkonventionen
 • du deltar i diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3