👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyn vecka 18-22

Skapad 2021-05-05 08:08 i Säby Förskola Österåker
Förskola
Bullerbyn vecka 18-22

Innehåll

Vad vill vi göra under detta arbete?

Håll rent i naturen- plocka skräp på olika promenader i närmiljön.

Årstider- våren- på olika promenader i närmiljön, upptäcka vårtecken.

Arbeta vidare med olika upptäckter i närmiljön.

Detta kan innebära att fokus blir på återvinning, olika växter och djur i vår natur.

Skapande verksamhet

Plantera våra från som vi fick i påskägget.

Använda QR koder från Tema Våren. Böcker och filmer på temat.

Ordna en enkel återvinningsstation på avdelning, för att sortera våra sopor och gå till återvinningsstationen med. Av Hygieniska/säkerhet så sopsorterar vi inte det vi hittar ute, men tar hem och slänger i soprummet.

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Väcka lust och intresse för djur/natur samt hållbar utveckling. Kunskap om återvinning, olika djur och växter som har väckt intresse hos barnen eller har varit framträdande på de platser vi varit på. Genom skapande verksamhet bekräfta nya kunskaper.

Hur kopplar vi vårt arbete till läroplanen och barnkonventionen?

Att arbeta för barns delaktighet och inflytande, att ge möjlighet att påverka undervisningen/utbildningen. Barnen har varit uppmärksamma på att det finns mycket skräp kring förskolan. De har också uttryckt att efter vi är klara med kompisböckerna, gärna vill plocka bort skräpet kring förskolan.

Öka förståelsen för olika samband i naturen, kretslopp, hållbar utveckling- genom aktiviteter och skapande bekräfta nya kunskaper.

Vad behöver vi förbereda?

Spara mjölkpaket och dyl för planteringen.

Att våra ryggsäckar är packade med material för skräpplockning som påsar/handskar samt material för att utforska djur och natur som faktaböcker, luppar, kikare med mera.

Dokumentation- i Unikum

Dokumentation sker i Unikum samt väggdokumentation av den skapande verksamheten.

Hur kan vi samarbeta med föräldrarna kring detta?

Via Unikum.

Övrigt:

Vi kommer att arbeta i större och mindre grupper både inne och ute. Vi kommer att få anpassa oss efter teaterträningar, klämdagar, planeringsdagar, förskolans dag. Vi rullar på ”våra” veckor. Erica 18, Gudrun 19, Ewelina 20 osv, sedan får vi vara flexibla för yttre påverkan.

3/6 preliminärt datum för teater, avslutning på temaåret. 

Vecka 23 överinskolning

Vecka 24 avslutning för Bullerbyn.