👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bilda band/Refrängjakten - åk 7-8, Fbk

Skapad 2021-05-05 10:06 i Skäggetorpsskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Musik
Bilda band! Vilken låt ska vi spela? Vem ska spela vilket instrument? Hur snabbt ska vi spela? När ska vi börja? Hur ska vi sluta? Svänger det?

Innehåll

Bilda band

-      Skäggetorpsskolan, Vt -21

 

1.  Välj låt ur listan i häftet "Refrängjakten"

2.  Bestäm vem som spelar vilket instrument – gitarr, piano, bas

3.  Bestäm vem som ska sjunga

4.  Studera noterna i häftet Refrängjakten - i vilken ordning kommer ackorden?

5.  Öva enskilt på ditt instrument/sång

6.  Öva tillsammans

7. Visa upp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  E 9
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  C 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
  Mu  C 9
 • Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  C 9
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  A 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
  Mu  A 9
 • Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  A 9

Matriser

Mu
Bilda band/Refrängjakten

F
E
C
A
Instrumentspel/Sång
Hur väl du kan spela ditt instrument, eller hur väl du sjunger i bandet.
 • Mu  E 9
 • Mu  E 9
 • Mu  C 9
 • Mu  C 9
 • Mu  A 9
 • Mu  A 9
Eleven kan delta med sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan spela enkla bas- och slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan delta med sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan spela enkla bas- och slagverksstämmor med relativt god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan delta med sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan spela enkla bas- och slagverksstämmor med god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Tajming
Att spela och sjunga med tajming tillsammans med andra. Att spela rätt ackord på rätt plats, att sjunga så att det passar till kompet.
 • Mu  E 9
 • Mu  C 9
 • Mu  A 9
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.