👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Stjärnans OS-turnering

Skapad 2021-05-05 12:55 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola F – 3
Under tre veckor kommer eleverna få utmanas i olika lekfulla sporter och aktiviteter, både i grupp och enskilt. Fokus under hela temat kommer ligga på en "fair-play utmaning" som handlar om att vi tillsammans uppmuntrar ett schysst spel, att man tillexempel följer de regler som gäller, att man inkluderar alla, att man hejar på kompisarna och att man kan ge beröm.

Innehåll

Syfte: 

Syftet med undervisningen är att eleverna genom lekfulla och utmanande aktiviteter ska få röra sig allsidigt i olika miljöer. Fokus för hela temat kommer ligga på en "fair-play utmaning" som handlar om att vi tillsammans uppmuntrar ett schysst spel, att man tillexempel följer de regler som gäller, att man inkluderar alla, att man hejar på kompisarna och att man kan ge beröm. Använder eleverna sig av Fair play får de guldstjärnor som fylls upp i diagrammet.

Vi har tagit inspiration från de Olympiska Spelen som sker sommaren 2021 och skapar ett eget "OS". Tanken är inte att eleverna bara ska tävla mot varandra, utan det kommer vara en blandning mellan lagsporter, samarbetsövningar, samt individuella prestationer där de får möjlighet att utmana sig själva både fysiskt och i klurighet. Temat avslutas med en diplomutdelning till varje elev samt en belöning om de lyckats klara "fair-play utmaningen".


Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplanen.LGR 11, kap 4. Fritidshemmet. Syfte:

 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatisk förhållningssätt
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

  Centralt innehåll

 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
 • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Vad eleven ska lära sig:

 • Vi kommer arbeta med arbetsområde Stjärnans OS-turnering under vecka 20-22
 • Eleverna kommer få möjlighet att öva på samarbete, demokratiskt och empatiskt förhållningssätt 
 • Eleverna kommer få möjlighet att få röra på sig på olika sätt i olika miljöer
 • "Fair-play utmaningen" kommer genomsyra hela temat, där vi uppmanar eleverna att spela schysst, inkludera varandra, berömma varandra, följa regler och hejar på kompisarna. 
 • Förståelsen över regler i lek och spel är något som kommer arbetas med under dessa veckor, varför regler behövs.
 • Vi kommer genom reflekterande undervisning tillsammans med eleverna diskutera olika sporter och idrottsstjärnor och vad de betytt för många människor, vi kommer även reflektera tillsammans över hur vi alla är bra på olika saker, samt reflektera över frågor rörande hälsa och välbefinnande

 

Hur eleven kan visa sina kunskaper:

 • Eleverna ges möjlighet att visa sina kunskaper genom de olika reflekterande och praktiska situationer som kommer ske
 • Vuxna kommer finnas med för att observera hur de tagit till sig "fair-play utmaningen", samt att eleverna själva får berätta för oss om de uppmärksammat eller själva agerat utefter "fair play". Att de förstått innebörden av begreppet.

Utvärdering

 • Undervisningen utvärderas i slutet av temat. Vi reflekterar tillsammans med elevgruppen vad de tar med sig från veckan.
 • Eleverna får berätta om något varit svårt, vad de tar med sig, om vi gör temat igen med andra elever i framtiden, vad skulle de ge oss för tips då?
 • Dokumentation för utvärdering sker i Unikum efter temats slut.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -