👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering undervisning: Hållbar utveckling, VT21

Skapad 2021-05-05 13:54 i Jungfrustigens fsk/Bosgårdens ped. enhet Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet.

Innehåll

LPFÖ 18

– Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

– Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 

– Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, 

 

VARFÖR?

Trots stora ambitioner och avtal om lägre utsläpp kommer inte världens länder att lyckas nå nuvarande klimatmål inom den uppsatta tidsramen. För att vända en negativ klimatutveckling måste alla hjälpa till – både stora och små. 

 

 

VAD?


Skräp: Vad händer med djur och natur när vi slänger skräp på marken?

 

Aktivism och framtidstro: Hur kan vi människor påverka djur och natur på ett positivt sätt?

Källsortering: Varför källsorterar vi? Vad händer med soporna som vi sorterar? 

 

HUR?

Inför aktiviteten läser vi "Annalisa och skräpmonstret" och tittar på "Miljöklubben plockar skräp". 

1. Vi inleder aktiviteten med ett samtal om varför vi ska plocka skräp. 
2. Vi plockar skräp. 
3. Vi sorterar skräpet tillsammans och går sedan in i soprummet för att slänga soporna i rätt tunna. 

Efter aktiviteten tittar vi på "Vad händer med återvinningen".

 

 

Hur ska det dokumenteras?

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18