👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1. Språkhistoria

Skapad 2021-05-05 15:08 i Luleå Gymnasieskola Luleå Kommun BUF
Gymnasieskola Svenska
Under dessa veckor kommer vi att arbeta med det svenska språkets historiska utveckling, samt principer kring språkförändring.

Innehåll

Tidsplan


Uppgifter

Prov, v. 37. På provet ska du kunna:

 • Svenskans historiska epoker, vad som utmärker dessa och vilka texter som är viktiga för respektive epok.
 • Årtal när epokerna börjar och slutar och varför dessa sätts där.
 • Diskutera faktorer som vägleder språkförändring och avgör om en förändring fastnar eller ej.
 • Redogöra för några av de frågor som artiklar och lärobok diskuterar, t.ex.:
  • Är Äldre västgötalagen skriven på svenska?
  • Vad är relationen mellan språk, folk och stat?
  • Vilken betydelse har Gustav Vasas bibelöversättning haft för svenskans utveckling?
  • Vilka var de bakomliggande orsakerna bakom du-reformen?
  • Vilka attityder finns kring hen- och en-reformerna och är det sannolikt att dessa blir bestående i språket?

Material

 • Svenska impulser, sid. 301-335
 • Joels PPT (Finns i Teams)
 • Följande artiklar, som finns i Teams, förutom den sista som är i SI3:
  • Janson, Tore. »När danska blev svenska«
  • Williams, Henrik. »Hur talade vikingarna?«
  • Nilsson, Emmeli. »För femtio år sedan blev hon du med chefen«
  • Cederskog, Georg. »Ordet man blir en i kampen för jämlikhet« + föreskriften om ordet hen (SI3, 329-332)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
  Sve  -
 • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
  Sve  -
 • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
  Sve  C
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  E
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.
  Sve  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
  Sve  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
  Sve  E

Matriser

Sve
1. Språkhistoria, prov

E
C
A
Språkhistoria
Svenska språkets utveckling och släktskapsförhållanden.
 • Sve  E
 • Sve  C
 • Sve  A
Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.