👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordningstal & statistik

Skapad 2021-05-05 15:58 i Gemensamt i Linköping Linköping
Planering för arbetet med att etablera förståelse för talen 0-10.
Grundskola 1 Matematik
I det här området jobbar vi med tabeller och diagram samt ordningstal och lägesord.

Innehåll

V 19-21

Vad vi ska arbeta med:

 • ordningstalen
 • lägesord
 • vänster/höger
 • tabeller 
 • stapeldiagram

Hur vi ska arbeta:

 • Vi har alltid en startuppgift där eleverna i par utforskar dagens innehåll.
 • Vi samtalar om våra upptäckter. Läraren leder samtalet och fångar elevernas tankar.
 • Läraren förklarar och formaliserar. (genomgång)
 • Vi övar i par på uppgifter inom dagens område.
 • Vi övar själva i vår bok.
 • Vi använder alltid konkret material och bilder på lektionerna.
 • Ibland gör vi en aktivitet eller uppvärmning för att befästa det vi arbetat med.
 • Vi använder alla matematikens 5 förmågor i varje lektion.

Hur vi ska bedöma målen i matrisen:

 • Vi lyssnar till hur du deltar i pararbeten och samtal  och hur du där förklarar hur du tänker. Sker under lektionerna.
 • I slutet av varje lektion jobbar du själv i boken och det arbetet är grund för löpande formativ bedömning.
 • I slutet av arbetsområdet gör vi en diagnos som heter kunskapslogg som ligger till grund för summativ bedömning.

Tidsplan:

v 19 

mån: ordningstal

tis: ordningstal/lägesord

ons: vänster höger

 

v 20

mån: test

tis: läsa av diagram

ons: läsa av tabell och diagram

fre: skapa tabell och diagram

v 21

mån: repetera skapa tabell och diagram

tis: test

ons: huvudräkning

fre: huvudräkning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3

Matriser

Ma
Ordningstal & statistik

Nivå 1
Når ännu ej godtagbara kunskaper
Nivå 2
Når godtagbara kunskaper
Nivå 3
Når mer än godtagbara kunskaper
Kan ange ordningstal (0-10).
 • Ma   3
Behöver stöd för att ange ordningstal.
Kan ange ordningstal.
Kan läsa av diagram och tabeller.
 • Ma   3
 • Ma   3
Behöver stöd för att läsa av diagram och tabeller.
Kan läsa av diagram och tabeller.
Kan läsa av och göra jämförelser med hjälp av diagram och tabeller.
Kan skapa diagram och tabeller.
Behöver stöd för att skapa diagram och tabeller.
Kan skapa diagram och tabeller även om de inte alltid är helt exakta.
Kan med noggrannhet skapa diagram och tabeller.
Kan använda lägesord.
Behöver stöd för att använda lägesord.
Kan använda några lägesord med viss säkerhet.
Kan med säkerhet använda korrekta lägesord.