👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2021-05-05 17:47 i Förskolan Atlantis Naturmontessori Väst AB
Förskola
Med hjälp av Tilda lär vi oss att känna igen mobbningshandlingar, och hur vi kan gå tillväga för att vända det till kompishandlingar.

Innehåll

Planeringen sträcker sig tillbaka till början på höstterminen 2020. Vi arbetar dock löpande med värdegrunden i verksamheten.

 

Syfte

Barnen utvecklar ett förhållningssätt till varandra som bygger på respekt, gemenskap och integritet.

 

Målkriterier

Barnen får en grundläggande kunskap om hur fenomenet mobbning kan se ut i olika sammanhang samt hur de kan använda sig av olika metoder för att motverka mobbning. Barnen lär sig också om olika känslouttryck, hur de känner igen sina egna känslor och hur man kan prata om sina känslor.

 

Aktiviteter

Vi läser boken om Tilda med is och sol och har boksamtal tillsammans. Tilda kommer också och besöker boksamtalen och barnen kan ställa frågor till henne om det som händer i boken. Vi samtalar om is- och solhandlingar (mobbnings- och kompishandlingar) och hur man med hjälp av solhandlingarna kan smälta ishandlingarna.

Vi arbetar också dagligen med värdegrunden i allt vi gör på förskolan, även när vi inte har tema värdegrund. Vi samtalar med barnen om hur vi bör vara mot varandra och hur vi visar respekt gentemot varandra. Vi uppmuntrar att barnen vill hjälpa varandra och att barnen inkluderar varandra i leken. Vi pedagoger arbetar också aktivt för att agera som förebilder för barnen när det gäller saker som att tala om sina känslor, hur vi behandlar varandra etc.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18