👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tornhagsskolan År 8 Svenska: Pedagogisk planering Skönlitteratur Love, Simon

Skapad 2021-05-05 19:32 i Tornhagsskolan Linköping
Läsning av boken Förföljaren under en fyraveckorsperiod.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Läsning av boken Love, Simon av Becky Albertalli.

Innehåll

Mål

 • Att utveckla förmågan att läsa skönlitterära texter och reflektera kring innehållet.
 • Att kunna leda och delta i samtal och diskussioner.

Arbetssätt

Under ca fem veckors tid kommer vi att läsa boken Love, Simon av Becky Albertalli. Vi kommer att läsa gemensamt och enskilt. Avslutningsvis kommer vi se filmatiseringen av Love, Simon. Varje vecka ska vi reflektera kring några givna frågeställningar i form av läslogg eller boksamtal i mindre grupp. 

Området avslutas med en skriftlig bokanalys.

Studiematerial

 • Boken Love, Simon
 • Skriftliga reflektionsfrågor på Classroom
 • Diskussionsfrågor

Examinationsform

 • Samtal i mindre grupper
 • Skriftliga reflektioner kring texten

Bedömning 

 •  Du kommer att bedömas i de kunskapskrav som syns nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9