👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt vt21

Skapad 2021-05-05 19:55 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 2 Svenska
Under maj kommer vi att ha ett läsprojekt i grupp. Eleverna har valt en utav av böckerna ”Ninjornas natt”, ”Kalle Skavank” eller ” Magiska ladan”, som de kommer att läsa under lektionstid. Efter läsningen bearbetar vi texten genom att diskutera, skriva och utöka sitt ordförrådet.

Innehåll

Innehåll

Tid:

Vecka 18-22

Målet med läsprojektet är att du ska utveckla

 • din läsförmåga, att läsa med mer flyt
 • din läsförståelse
 • förmåga att samtala om en text i mindre grupp
 • att skriva om bokens handling tillsammans med andra

 

Innehåll

Genomförande

Läsa tyst enskilt och högt i grupp

Diskutera bokens handling i grupp

Skriva vad gruppen kommer fram till i diskussioner om bokens handling, före och efter

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Vi bedömer din förmåga att: 

 • Läsa aktivt under de tillfällen då vi har läsprojektet under lektionstid, både enskilt och i mindre grupp
 • Visa att du förstår bokens innehåll genom att delta aktivt i muntliga diskussioner och samtal i mindre grupper
 • Att du aktivt våga visa din förmåga att uttrycka egna tankar och åsikter och kunna motivera dessa
 • Redovisa skriftligt tillsammans i grupp vad ni kommit fram till av frågor om bokens handling.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3