👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddhism

Skapad 2021-05-05 21:54 i Gantofta skola Helsingborg
Arbete med framförallt religionerna hinduism och buddhism.
Grundskola 6 Religionskunskap
Vi fokuserar på de två världsreligionerna Hinduism och Buddhism, lär oss om deras ritualer, levnadsregler m.m. Vi pratar om meditationens betydelse för hinduer och buddhister. Vi kommer även jämföra dessa med fler av världsreligionerna.

Innehåll

Religionsundervisningen

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. 

Konkreta mål

Du ska känna till:

 • hur det är att leva som hindu och buddhist.
 • vilka regler och lagar som finns.
 • symboler och viktiga högtider inom de olika religionerna.
 • de olika religionernas ursprung.
 • resonera kring olika livsfrågor t.ex. vad som är viktigt i livet, vad det innebär det att vara en bra kamrat, vad som händer efter döden, rätt och orätt.
 • och kunna jämföra de fem världsreligionerna.

 Undervisning

Vi arbetar på följande sätt: 

 • gemensamma genomgångar.
 • gemensam och individuell faktaläsning.
 • Titta på filmer och diskutera dem.
 • diskutera religioner, t.ex. likheter och skillnader, levnadsregler, åsikter och tankar om dem.
 • arbetar självständigt med att besvara frågor om religionerna.
 • öva religionsbegrepp. 
 • kahoot

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper

 • genom de skriftliga uppgifter vi gör och
 • din delaktighet och ditt resonemang i diskussioner.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Hinduism och buddhism

E
C
A
Fakta om religionerna
Religionernas ursprung, symboler, heliga byggnad, skrift, grundare, gudstro, högtider, livsregler.
Du har grundläggande kunskaper och kan nämna några av dessa områden.
Du har goda kunskaper och kan nämna flera av dessa områden.
Du har mycket goda kunskaper och kan nämna de flesta av dessa områden.
Jämförelser mellan religioner
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Du ger enstaka exempel.
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Du ger några exempel och försöker förklara något av dem.
Du kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Du ger flera exempel och förklarar dessa tydligt.
Begrepp
Du kan förklara några relevanta begrepp.
Du kan förklara några relevanta begrepp och använder dem sporadiskt i dina resonemang.
Du kan förklara några relevanta begrepp och använder dem regelbundet på rätt sätt i dina resonemang.
Resonerar och visar samband
Du kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.